26) Krasnopis

 

Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao;inače, posumnjali bi oni što laži govore.'1

245. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "U mastionicu svoju stavi sloj pamuka,pero zareži ukrivo, produži slovo ba na početku Bismille, slovo sin piši otvoreno, slovu mim ne daj stomak, Allah lijepo napiši,Rahman produženo, a Rahim učini izvrsnim. "2

246. Božiji Poslanik, s.a.v.a., o riječima Allahovim Ili samo kakav ostatak znanja: "To je rukopis."3

247. Ata ibn Jesar: "Allahov Poslanik je bio upitan o pisanju i on je rekao: 'Jedan je vjerovjesnik prvi koji je podučio pisanju i oni koji su bili uz njega su znali."4

248. Imam Ali, mir s njim: "Pisanje je jezik ruke."5

249. Imam Ali, mir s njim, rekao je svome pisaru Ubejdullahu ibn Ebi Rafi'u: "U mastionicu svoju stavi sloj pamuka, održavaj vršak svoga pera dugim, ostavljaj razmak među recima i zbližavaj slova!Jer to dolikuje lijepom pisanju."6

250. Imam Ali, mir s njim: "Vrh svoga pera zareži otvoreno, njegovu srčiku održavaj dugom, zareži pero sa desne strane da bi ti rukopis bio lijep."7

___________________

1. El-Ankebut, 48.                                                                                                             

2. Ed-Durru-l-mensur, 1/28.                                                                                

3. Isto, 7/434.

4. Isto

5. Gureru-l-hikem, 706.

6. Nehdžu-l-belaga, izreka 315.

7. Gureru-l-hikem, 2465