25) Hutba

 

I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu mudrost i umješnost govora.1

 

240. Sa'd ibn Ibrahim od svoga oca: "Prvi koji je govorio sa mimbera

je bio Ibrahim, a.s., kada je bio zarobljen Lut, a.s., kojeg su bili zarobili Rimljani. Ibrahim je ratovao s njima sve dok nije oslobodio Luta."2

241. Džabir: "Kada bi Poslanik, s.a.v.a., držao govor, oči bi mu pocrvenile, glas bi mu se povisio, srdžba bi se rasplamsala, kao da upozorava na pristizanje neprijateljske vojske: 'Eto vam ih ujutro, eto ih večeras!"3

242. Ebu Umame: "Kada bi Poslanik, s.a.v.a., slao zapovjednika sa vojskom, govorio bi mu: 'Skrati govor i umanji riječi!"4

243. Ammar ibn Jasir: "Allahov Poslanik, s.a.v.a., naređivao bi nam da skratimo govore."5

244. Džabir ibn Semure Es-Sevai: "Allahov Poslanik, s.a.v.a., bio je takav da nije dužio hutbu na džumi, već bi držao kratak govor."6

______________________

1. Sad,20. 

2. Ed-Durru-l-mensur, 1/282                                                                                

3. Kenzu-l-'ummal, 17974. 

4. Isto, 18126.

5 Sunenu Ebi Davud, 1106.

6. Isto, 1107.