23)Gubitak

 

Gubitnici

 

231. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ''Gubitnik je onaj ko zanemari pripremu za proživljenje. "1

232. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ''Onaj ko utroši svoj život u sticanju Ovoga svijeta gubitnik je u ovoj kupoprodaji. Izgubio je priliku za uspjeh!'' 2

 

Gubitnici na Ovom i na Onom svijetu

 

Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja; ako ga zadesi dobro, on je smiren, a ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvu, pa tako izgubi i Ovaj i Onaj svijet. To je, uistinu, o čiti gubitak. 3 

 

233. Imam Ali, mir s njim, na pitanje ko je najveći nesretnik: "Covjek koji napusti Ovaj svijet zbog Ovoga svijeta. Time propušta i Ovaj svijet, a na Onom svijetu je gubitnik. I čovjek koji zbog pokazivanja ljudima čini ibadet, ulaže trud i posti. Takav čovjek radi Ovoga svijeta uskraćen je od njegovih zadovoljstava i podnosi teškoću u kojoj bi, da je bio iskren, zaslužio nagradu. "4

 

Najveći gubitnici

 

Reci: "Hoćete li da vam kažem čija djela neće nikako priznata biti, čiji će trud u životu na Ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade? " 5

234. Imam Ali, mir s njim: "Najgori u kupoprodaji i najneuspješniji u nastojanju jest čovjek koji troši svoje tijelo u traženju imetka, iako mu sudbina ne pomaže u njegovoj želji. On zato odlazi ojađen sa Svijeta ovog i stiže na Svijet onaj noseći svoju odgovornost. "6

__________________________

1. Tenbihu-l-havatir, 2/118. 

2. Isto, 2/119. 

3 EI-Hadždž, 11. 

4. Tenbihu-l-havatir, 2/95.

5. El-Kehf, 103-104.

6. Nehdžu-l-belaga, izreka 430.