15) Potreba

 

159. Imam Ali, mir s njim: "Budi dobrostiv prema nekome i bit ćeš njegov naredbodavac. Ispolji potrebu za nekim i bit ćeš njegov — zarobljenik. Ne budi ovisan o nekome — bit ćeš mu jednak!"1

160. Imam Ali, mir s njim: "Pred kim ispoljiš potrebu, kod njega ćeš biti omalovažen."2

 

lspunjavanje potreba

 

161. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko radi na tome da pomogne bratu i da mu priskrbi korist, njemu pripada nagrada boraca na Božijem putu."3

162. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko zadovolji potrebu brata vjernika,kao da je robovao Allahu čitavog života. "4

13. Imam Sadik, mir s njim: "Ko se trudi da zadovolji potrebe brata vjernika zbog Allahova zadovoljstva, Allah, dž.š., će mu upisati mihon dobrih djela."5

164. Imam Sadik, mir s njim: "Ko ispunjava potrebe brata vjernika,Allah ide za ispunjavanjem njegove potrebe sve dok on ispunjava potrebe brata."6

165. Imam Sadik, mir s njim: "Uzvišeni Allah je rekao: 'Stvorenja su Moja porodica. Najdraži Meni od njih je onaj ko je najobazriviji prema njima i najviše se trudi u ispunjavanju njihovih potreba."7

166. Imam Sadik, mir s njim: "Onaj ko učini korak ka ispunjenju potrebe svoga brata je poput onoga koji čini sa'j između Safe i Merve.8

167. Imam Sadik, mir s njim: "Onome ko ispuni potrebu svoga brata,Allah, dž.š., će na Sudnjem danu ispuniti stotinu hiljada potreba,od kojih je prva Džennet."9

168. Imam Sadik, mir s njim: "Zadovoljenje potrebe brata vjernika draže je Allahu od dvadeset hadževa, od kojih je za svaki potro- šio stotinu hiljada."10

_________________________

1. El-Hisal, 42014                                                            

2. Gureru--hikem, 8610.                                                      

3. Sevabu-l-a mal, 340/1.

4. Emali Tisi 481/1051.

5. El Kafi 2/197/6

6. Emali-t-Tusi, 97/147.                                                                                       

7. El-Kafi, 2/199/10. 

8.Tuhafu-l-'ukul, 303.

9. El Kafi, 2/193/1

 10. Isto   2/193/4