124) Strpljivost

124) Strpljivost

Vrlina strpljivosti

A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu po-sustajali niti su se predavali - a Allah izdržljive voli.'

1 pokoravajte se AHahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.2

1749. Isa, a.s.: "Nećete dostići ono što volite sve dok ne ispoljite strpljivost u onome što mrzite."5

1750. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje šta je vjerovanje: "Strpljivost."*

1751. Imam Ali, mir s njim: "Strpljivost olakšava velike nesreće."5

1752. Imam Ali, mir s njim: "Strpljivost u nesreći vrjednija je od zdravlja u blagostanju.'"’

1753. Imam Sadik, mir s njim: "U vjernika je utkana strpljivost pred nevoljama."7

1754. imam Dževad, mir s njim: "Strpljivost u nesreći je nesreća za onoga koga tuda nesreća čini sretnim."8

Strpljivost i stizanje do visokih položaja

.../ lijepo obećanje Gospodara tvoga sinovima Israilovim bilo je ispunjeno - zato sto su trpjeli.0

Između njih smo Mi imame određivali i oni su po Našoj zapovijedi na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše su čvrsto vjerovali.10

1755. Imam Ali, mir s njim: "Strpljivošću se dosežu visoki položaji."11

1756. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude strpljiv radi Allaha, stiže do Njega."12

1/57. Imam Sadik, mir s njim: "Strpljivost je vrhunac vjerovanja."15

Ali ’lmran, 146.

2 E/-E«/đ/,46.

' Mustkkinu-t-ftuid, 48 ‘ Isto. 47.

’ Gureru-l-hikfm, 533.

♦ Isto, 1821.

2 Mifkalu-l-cnvar, 23.

Keifu-l-gumme, 3/139. * EM-m/, 137. « Es-Srrfždf, 24. 11 Gureni-lhikem, 4276. ,} El-Bihar, 71/95/60. ” El-Kafi,2J87/\.

 

 

Koliko su puta malobrojne Čete nadjačale mnogobrojne čete! A Allah je na strani izdržljivih.'

Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će îwn poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.2

1758. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista pomoć dolazi sa strpljivošću, a izbavljenje s nevoljom. Zaista, sa teškoćom dolazi olakšanje."'

1759. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Sa strpljivošću se očekuje izbavljenje, a ko istraje u kucanju na vrata, ući će."4

Nagrada strpljivom čovjeku

Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine, a ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: "Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!" Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu!"*

1760. Imam Ali, mir s njim, u opisu bogobojaznih: "Strpljivi su u vremenu koje traje kratko, a u ishodu zadobijaju ugodnost koja traje dugo."6

1761. Imam Sadik, mir s njim: "Svakom čovjeku koji se razboli, pa u tome bude strpljiv i to prihvati na Božijem putu, Allah će upisati nagradu hiljade šehida."7

Šta je strpljivost?

1762. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Strpljivost je zadovoljstvo."8

1763. Imam Ali, mir s njim: "Strpljivost je da čovjek podnese nesreće koje ga pogađaju i da priguši srdžbu."9

1764. Imam Ali mir s njim: "Dvije su vrste strpljenja: strpljenje u onome sto ne voliš i strpljenje u onome što voliš."10

1 EbBfkare, 249.

1 Ali 'Imran, 125.

| Et-Bihar, 77/8S/2.

• Isto, 71/96/61.

’ El-Bekare, 155-157.

* Nehdžu-l-Maga, govor 193.

’ Tibbu-ltimme, 17.

' Kenzu-l-'timmat, 6499.

' Cureru-lhikem, 1874.

10 Nehdžu-l-Maga, izreka 55.

 

 

1765. Imam Ali, mir s njim: "Strpljivosti su: strpljivost u nesreći, strpljivost u pokornosti i strpljivost u izbjegavanju grijeha, a ovaj treći oblik strpljivosti je veći od prva dva."1

1766. Imam Bakir, mir s njim, na pitanje o lijepom strpljenju: " lo je strpljenje u kojem se čovjek ne žali ljudima."-

Učinci nestrpljivosti

1767. Imam Ali, mir s njim: "Ako se strpiš, provest će se Allahova sudbina u vezi s tobom i bit ćeš nagrađen, a ako budeš nestrpljiv, opet će se provesti Allahova sudbina u vezi s tobom, a bit ćeš grješnik."3

1768. Imam Ali, mir s njim: "Ili se strpi poput plemenitih, ili ćeš, u protivnom, bol zaboraviti poput konja."4

1769. imam Ali, mir s njim: "Ko ne bude strpljiv u teškoći sticanja opskrbe, trebat će biti strpljiv u svojoj neimaštini!"1'

1770. Imam Ali, mir s njim: "Koga strpljenje ne izbavi, nestrpljenje će ga upropastiti!"6

Sta sve donosi strpljivost

1771. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se natjera na strpljivost, Allah ga učini strpljivim; onome ko traži čednost, Allah Uzvišeni će podariti čednost; a onoga ko traži imetak, Allah će učiniti imućnim. Robu nije darovano ništa bolje i obuhvatnije od strpljivosti."7

1772. Imam Ali, mir s njim: "Korijen strpljivosti je u istinskom uvjerenju u Allaha."8

1773. Imam Ali, mir s njim: \avikni se na strpljivost u teškoćama — divna li je ćud čvrsto strpljenje na Istini!"9

1/74. Imam Ali, mir s njim: "Trpljenje onoga što mrziš štiti srce."10

Š<rtiu Nehdti-l-Ma^ali libni Ebil-Hadid, 1/319 2 El-Kafi, 2mn3.

iStoidžu-Z-Maga, izreka 189. Korzu-/-'umma/, 6522.

’ Gureru-l-htkrni. 3084.

Ndufžu-/-Ma$a, pismo 31

10 El-Bihar, 77/207/1.

1 Džonu'u-l-ahbar. 316/882.

‘ NrMžir-f-Maga, izreka 414.

* Curcru-l-htkcm, 8987.