12) Blagost

 

121. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Blag čovjek samo što nije vjerovjesnik."1

122. Imam Ali, mir s njim: "Blagost je potpunost razuma."2

123. Imam Ali, mir s njim: "Blagost daje vjernikovim poslovima red."3

124. Imam Ali, mir s njim: "Ljepota čovjeka je u blagosti."4

125. Imam Ali, mir s njim: "Ako nisi staložen trudi se da pokažeš staloženost, jer rijetko se neko poistovjećuje s nekom skupinom ljudi, a da ne bude blizu njih."5

126. Imam Ali, mir s njim: "Dobroćudan čovjek je onaj koji podnosi svoga brata."6

127. Imam Rida, mir s njim: "Čovjek neće biti pobožan dok ne bude dobroćudan."7

 

Sta donosi blagost

 

128. Imam Ali, mir s njim: "Uvećanjem razuma uvećava se blagost."8

129. Imam Ali, mir s njim: "Drži se blagosti jer je ona plod znanja. "9

130. Imam Ali, mir s njim: "Blagost i ustrajnost su blizanci čiji su učinak visoka stremljenja."10

 

Plodovi blagosti

 

131. Imam Ali, mir s njim: "Ko postupa blago postat će ugledan."11

132. Imam Ali, mir s njim: "Pobjednik je onaj ko ispolji blagost prema neprijatelju."12

133. Imam Ali, mir s njim: "Prvo što blag čovjek dobiva ovom osobinom jeste da ga ljudi pomažu protiv neznalice."13

____________________

1. El-Bihar, 43/70/61.                                                                                        8. Gureru-l-hikem, 4274.

2. Gureru-l-hikem, 1055.                                                                                   9. Isto, 6084.

3.  Isto, 1420.                                                                                                    10. Nehdžu-l-belaga, izreka 460.

4. Isto, 4718. U El-Bihar, 77/208/1.                                                                11. El Bihar 77/208/1

5. Nehdžu-l-belaga, izreka 207.                                                                       12 Kenzu-l-fevaid, 1/319.

6. Gureru-l-hikem, 1111.                                                                                    13. Džami'u-l-ahbar, 319/896.

7. El-Kafi, 2/111/1.

 

34. Imam Ali, mir s njim: "Blagost pri velikoj srdžbi čuva čovjeka od srdžbe Silnoga."'1

135. Imam Sadik, mir s njim: "Dovoljan ti je pomagač staloženost."2

 

Objašnjenje blagosti

 

136. Imam Hasan, mir s njim, odgovorio je na pitanje šta podrazumijeva staloženost: "Savladati srdžbu i vladati sobom."?3

 

Blagost pri srdžbi

 

137. Lukman, a.s.: "Blag čovjek se poznaje samo kada se rasrdi."4

138. Imam Ali, mir s njim, na pitanje ko je najdobroćudniji od ljudi:"Onaj koji se ne srdi."5

139. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Zaista me raduje čovjek kojeg njegova blagost spasi u trenucima srdžbe."6

________________________

1. Gureru-l-hikem, 1776.                                                               4.  Isto, 74/178/21.

2. El-Kafi, 2/112/6.                                                                        5.  Emali-s-Saduk, 322/4.

3. El-Bihar, 78/102/2.                                                                    6. El-Kafi, 2/112/3.