118) Sumnja

 

 

1681. Imam Ali, mir s njim: "Čvrsto se drži sigurnog uvjerenja, a izbjegavaj sumnju! Nema stvari koja je za čovjekovu vjeru štetnija od prevladavanja sumnje nad uvjerenjem."1

1682. Imam Ali, mir s njim: "Otkako mi je ukazano na Istinu, nisam u nju posumnjao."2

16S3. Imam Ali, mir s njim: "Imam čvrsto uvjerenje od svoga Gospodara, a nemam nikakve sumnje u svoju vjeru!"3

1684. Imam Sadik, mir s njim, o Allahovim riječima: Da bi odstranio od vas svaki oblik nečisti: "Nečist je sumnja, lako mi Allaha, ni na trenutak nisam posumnjao u našega Gospodara!"4

 

Uzroci sumnje

 

1685. Imam Ali, mir s njim: "Sumnja je plod neznanja."5

1686. Imam Ali, mir s njim: "Ko se ne pokorava Allahovoj zapovijedi - sumnja, a onoga ko sumnja Allah savlada i ponizi Svojom vlašću te ga učini beznačajnim, kao što je on bio nehajan kada je u pitanju On."6

1687. Imam Ali, mir s njim: "Ne budite kolebljivi da ne zapadnete u sumnju, ne sumnjajte da ne uznevjerujete, ne prepuštajte se svojim nefsovima da ne biste bili obmanuti!"7

1688. Imam Ali, mir s njim: "Sumnja poništava vjerovanje."8

1689. Imam Ali, mir s njim: "Sumnja gasi svjetlost srca."9

1690. Imam Ali, mir s njim: "Plod sumnje je smetenost."10

 

Ono što otklanja sumnju

 

1691. Imam Ali, mir s njim: "Stalnim razmišljanjem sumnja nestaje."11

__________________

1 Gureru-l-hikem, 6146.

2 Isto, 9482.

3 Nehdžu'l-belaga, govor 22.

4 Ei-Kafi, 1/288/1.

5 Gureru-l-hikem. 725.

6 Nehdžu-i-se'ade, 1/373.

7 El-Bihar, 2/51/24. 

8 Gureru-l-hikem, 723.

9 Isto, 1242.

10 Isto. 4619.

11 Isto. 4271. 

 

1692. Imam Ali, mir s njim: "Čudim se onome koji sumnja u Allaha, iako vidi stvaranje Allahovo."1

1693. Imam Ali, mir s njim: "Iskreni vjernik ne zapada u sumnju, a ni onaj čvrstoga uvjerenja."2

 

Ogranci sumnje

 

1694. Imam Ali, mir s njim: "Sumnja ima četiri ogranka: nerazumnost, strah, kolebljivost i potčinjavanje svemu. Zato onome koji izabere nejasnoću kao svoj put - noć nema svanula; onaj koji se boji onoga što je pred njim - uzmiče; onoga koji se koleba u sumnji - šejtan gazi svojim nogama; onaj koji se potčinjava propasti Ovoga i Onoga svijeta - propada na oba!"3

___________________

1 Nehdzu-l-belaga, izreka 126.

2 Gureru-l-hikem, 9532

3 Nehdzu-I-belaga, izreka 31.