114) Krilatica

 

 

1614. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kada bi prije bitke naređivao ratnu kri-laticu, govorio bi: "Neka u vašoj ratnoj krilatici bude jedno od imena Uzvišenog Allaha!"1

1615. Imam Ali, mir s njim: "Na dan Bitke na Bedru ratna krilatica ashaba Božijeg Poslanika je bila: 'O Pomognuti, usmrti!’"2

1616. Imam Sadik, mir s njim: "Naša ratni poklič u Bici na Bedru je bio: 'O Božija pobjedo, približi se, približi se!’ Ratni uzvik Imama Husejna je bio: 'O Muhammede!', a i naš ratni uzvik je: 0 Muhammede!"3

 

Krilatica muslimana na Sudnjem danu

 

1617. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Krilatica muslimana na Sirat-ćupriji Sudnjega dana će biti: 'Nema boga, osim Allaha, i u Allaha se pouzdaju oni koji se pouzdavaju."'4

1618. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Krilatica muslimana na Sirat-ćupriji Sudnjega dana će biti: '.Moj Bože.Sačuvaj nas,sačuvaj nas.5

 

Sačuvaj nas, sačuvaj nas’

 

1619. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Krilatica muslimana u tminama Sudnjega dana će biti: 'Nema boga, osim Tebe!"6

____________________

1 Musledreku-l-veail,11/113/12564

2 Isto. 11/113/12560.

3 El-Kafi, 5/47/1.

4 Musledreku-l-vesail. 5/357/6079

5 Kensu-l-'Ummal, 39030.

6 Isto. 39033.