110) Zlo

 

Mjerilo u dobro i zlo

 

Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate.'1

Čovjek i proklinje i blagosilja; Čovjek je zaista nagao.2

 

1576. Imam Ali, mir s njim: “Nije dobro ono dobro poslije kojeg je Vatra, niti je zlo ono zlo poslije kojeg je Džennet. Svaka blagodat mimo Dženneta je beznačajna, a svako iskušenje mimo Džehen-nema je blagostanje." 3

1577. Imam Ali, mir s njim: "Uzvišeni Allah je zaista spustio Knjigu upute u kojoj je On objasnio dobro i zlo. Zato prihvatite stazu dobra i bit ćete na Pravom putu; držite se daleko od smjera zla i bit ćete na Pravom putu."4

 

Veće zlo od samoga zla

 

1578. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Dvije su stvari od kojih nema većeg dobra: vjerovali u Allaha i biti koristan Allahovim robovima. Dvije su stvari od kojih nema većega zla: pripisivati Allahu sudruga i nanositi štetu Allahovim robovima."5

1579. Imam Ali, mir s njim: "Zaista, ništa nije gore od zla, osim kazne za njega, a ništa nije bolje od dobra, osim nagrade za njega!'6

1580. imam Ali, mir s njim: "Onaj koji čini zlo gori je od samog zla.7

 

Ključevi zla

 

1581. Imam Bakir, mir s njim: "Allah, dž.š., je postavio katance za zlo, a za ključeve tih katanaca postavio je opojno piće. A laž je gora od opojnog pića."8

15821 Imam Sadik, mir s njim: "Srdžba je ključ svakoga zla."9

______________________

1 El-Bekare. 216.         

2 El-Isra, 11

3 Nehdju-l-belaga izreka 387.

4 Isto, govor 167.

5 El-Bihar. 77/137/2.

6 Nehdžul-Belaga, govor 114

7 Isto, izreka 32.

8 El-Bihar, 72/236/3.

9 Isto, 73/263/4.

 

Ono što u sebi objedinjuje sva zla

 

1583. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Obraćajući se svojim šejtanima, Iblis je rekao: 'Držite se mesa, opojnih pića i žena, jer ja ne nalazim ništa što objedinjuje zlo, osim ove tri stvari!'"1

 

Čovjekova prožetost zlom

 

1584. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Prisilite se na činjenje dobra i na tom putu borite se sa svojim dušama jer je zlo utkano u čovjekovo biće!"2

1585. Imam Ali, mir s njim: "Natjeraj svoju dušu na prihvatanje dobrih vrlina jer su pokudene osobine utkane u tebe!"3

___________________

1 El-Bihar, 73/62/293.

2 Tenbihu l-havatit, 2/120.

3 Guetru-l-hikem, 2477.