109) Hrabrost

 

 

1561. Imam Ali, mir s njim: "Hrabrost je prisutna čast."1

1562. Imam Ali, mir s njim: "Hrabrost je prisutna pomoć i očita vrlina."2

1563. Imam Ali, mir s njim: "Ako bi se osobine raščlanile, iskrenost bi išla sa hrabrošću, a kukavičluk sa laži.'3

1564. Imam Hasan, mir s njim, na pitanje o hrabrosti: "Biti ravan suparniku i strpljiv u podnošenju uvreda."4

 

Ono što donosi hrabrost

 

1565. Imam Ali, mir s njim: "I Irabrost je protkana trima osobinama, od kojih svaka ima vrijednost koju druga nema: velikodušnošću, prezirom prema niskosti i željom za ugledom. Ako se ove tri osobine u hrabrom čovjeku jednako upotpune, on postaje junak kojem nema ko da se ispriječi i takav je po odvažnosti poznat u svom vremenu. Ako neka od ovih osobina u njemu nadjača druge, njegova hrabrost i odlučnost u pogledu nje su veće."5

 

1566. Imam Ali, mir s njim: "Vrijednost čovjeka odgovara stepenu njegove odlučnosti, istinoljubivost stepenu njegove ljudskosti, hrabrost stepenu njegovog samopoštovanja."6

 

1567. Imam Ali, mir s njim: "I Irabrost čovjeka odgovara stepenu njegove odlučnosti, a njegovo osjećanje časti stepenu njegove gorljivosti.7

 

1568. Imam Ali, mir s njim: "Hrabrost je u mjeri gorljivosti."8

 

Najhrabriji čovjek

 

1569. Božiji Poslanik, s.a.v.a., obraćajući se svojim ashabima: "Hoće li da vas obavijestim ko je od vas najčvršći i najjači čovjek"? Oni rekoše: "Da, Božiji Poslaniče." Poslanik reče: "Najčvršći i najjaci čovjek od vas je onaj kojeg, kada je u zadovoljstvu, njegovo zadovoljstvo ne odvodi u grijeh i krivdu, kada je ljut, njegova ljutnja ga ne izvodi iz istinitog govora, kada stekne moć, ne poseže za onim što nije njegovo pravo." 9

_________________

1 Gureru-l-hikem, 572

2 Isto,1700

3 Isto,7597

4 Tuhafu-l-ukul,226

5 El-Bihar,78/236/66

6 Nehdju-l-belaga,izreka 47

7 Gureru-l-hikem, 5763

8 isto,6180

 

9 Me'ani-lahbar,366/1 

 

1570. Imam Ali, mir s njim: "Najhrabriji čovjek je onaj koji je najveli-kodušniji."2

1571. Imam Ali, mir s njim: "Najhrabriji čovjek je onaj koji neznanje savlada blagošću."'

1572. Imam Ali, mir s njim: "Nema hrabrijeg od razumnog!"4

1573. Imam Ali, mir s njim: "Najjači čovjek je onaj koji ima najveću vlast nad svojim nefsom."5

Nesreća hrabrosti

1574. Imam Ali, mir s njim: "Nesreća hrabrosti je odbacivanje odlučnosti."6

1575. Imam Askeri, mir s njim: "Hrabrost ima mjeru, pa ako se ona pređe, to je nepromišljenost."7

_________________

2 Gureru-l-hikem. 2899 

3 Isto, 3357.

4  Isto. 10591.

5  Isto, 3188.

6 Isto. 3938.

7 El-Bihar, 78/377/3.