1) Dobro djelo

1, Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Našao sam da je dobro djelo: svjetlo srca,osmijeh na licu i snaga djela. Također, našao sam da su loše djelo i grijeh: tama srca, manjkavost u djelu i nakaznost lica."1,

 

Umnožavanje dobrih djela

 

Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen, a ko uradi hrđavo djelo,bit će samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda."2,

 

2. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Teško onome kome jedinice nadvladaju desetice."3

 

3. Imam Sadik, mir s njim: "Kada vjernik učini dobro djelo, Allah mu ga uveća sedam stotina puta. To su riječi Uzvišenoga Allaha: Allah uvećava onome kome On hoće."4

 

1. Kenzu-l-'ummal, 44084.

2. El-En'am, 160

3. Tuhafu-l-'ukul, 281.

4. El-Bihar, 71/247/7.