Laži koje otkrivaju istine

 

U ovom poglavlju želimo objasniti svakom razumnom i slobodnom čovjeku ako želi stići do istine da treba ostaviti pristrasnost kao bi se digli zastori i koprene sa njegovih očiju i razuma. Reći ćemo mu da su se svi prvaci i Imami ehli sunneta vel džemaata otvoreno suprotstavili jasnom poslaničkom sunnetu i bacili ga sebi za leđa.

 

Musliman ne smije biti zaveden pohvalama koje čuje, lažnim hvalama koje ne počivaju na jasnim dokazima. A mi kada otkrijemo ove istine, nećemo lagati na njih, niti ćemo dodati nešto na ono što su oni sami naveli u svojim sahihima, musnedima i historijama. Neke činjenice smo naveli kroz naše prethodne knjige.

 

Velikodušno smo prešli preko njih, a neće smetati ako ovdje navedemo neke detalje kako bi zasjalo sunce upute, a razišli se oblaci zablude i nastupilo svjetlo mjesto tame. Već smo rekli da je u ponavljanju korist, i ako se neki događaji ponove na više načina, čitalac će iz njih izvući različite koristi. Jer čitaocima se sviđaju neki načini i privuku ih, pa ih čitaju bez dosade.

 

Ovo smo naučili iz Časnog Kur’ana kada nam pripovijeda život Musaov i Isaov, a.s., i pritom iznosi različite slike i mnogobrojne načine koji se nadopunjuju. Spomenut ćemo i Imame i prvake na koje se oslanjaju ehli sunnet vel džemaat i smatraju da oni posjeduju vrhunac znanja i fikha.

 

Njima daju prednost nad čistim Imamima Ehlibejta dragog nam Poslanika, zanemarujući da su neki ashabi bili poznati svim ljudima, ulemi i običnim ljudima po svom griješenju i udaljavanju od duha islama i njegovog ahlaka. To su Muavija i njegov sin Jezid , Ibn As, Ibn Mervan, Ibn Saaba i drugi.

 

Bilježi Ibn Saad u Et-Tabekatu-l-kubra, 5/47, od Abdullah ibn Hanzale Abdullah sin okupanog od meleka da kaže:

“Kada god smo isli kod Jezida, bojali smo se da na nas ne bude bačen kamen sa neba. To je bio čovjek koji je vjenčavao majke, kćerke i sestre, pio vino, ostavljao namaz. Tako mi Allaha da sa mnom nije bio neko od ljudi, borio bih se protiv njega.”

 

Da, ovo je Jezid, pijanica i griješnik, koji je ubio Poslanikov bosiljak, a sa njim i cijelo Potomstvo, koji je dozvolio da se napadne Poslanikova Medina. Uprkos tome, danas ćeš naći islamsku državu koja dozvoljava da se napiše knjiga pod naslovom Istina o emirul mumininu, Jezid ibn Muaviji. )

Ako budeš putovao po nekim arapskim i islamskim zemljama, u kojima je ehli sunnet vel džemaat, naći ćeš da ih oni još uvijek spominju i hvale, ulicama daju njihova imena, a knjige govore o njihovoj sposobnosti, lijepoj politici i ispravnosti njihove vladavine. Mi nećemo gubiti vrijeme pišući o njima i otkrivajući njihovu sramotu.

 

Dovoljno nam je da prenesemo činjenice od nekih neovisnih historičara i mislilaca. Ovdje ćemo govoriti o onim Imamima koji su poznati po dobroti, pravednosti, zuhdu i bogobojaznosti, pa su bili oslonac ehli sunneta vel džemaata i kako bi izbliza saznali kako su oni izmijenili sunnet Poslanikov, s.a.v.a., i kako su unijeli u ummet novotarije koje su uzrokovale rascijepljenost i zabludu i koje su uništile ovu čvrstu zgradu koju je podigao Božiji Poslanik, s.a.v.a., posvetio cijeli svoj život radeći i boreći se da je učvrsti i sačuva. Od prvaka ehli sunneta vel džemaata su se izdvojile dvanaest ličnosti koje su imale veliki uticaj na tok događaja i izmjenu vjerskog učenja i učešće u cijepanju ummeta.