Izvori zakonodavstva kod šija

 

Onaj ko dobro prouči fikh šija naći će da se oni u svim fikhskim propisima, sem kod novih pojava (Pod ovim mislimo na idžtihad uleme o onome o čemu nema ajeta ili hadisa, a što se dogodilo nakon nedostupnosti dvanaestog Imama.) , obraćaju na Poslanika, s.a.v.a., putem dvanaest Imama Ehlibejta, mir neka je s njima! Oni imaju samo dva izvora zakonodavstva, a to su: Kur’an i sunnet.

 

Prvi izvor je Kur’an Časni, a drugi izvor je Poslanikov sunnet, neka su na njega najbolji blagoslovi i najčišći selami! Ovako šije govore, i prijašnje i sadašnje. Ustvari, to su riječi Imama Ehli-bejta, a nijedan od njih nije donio neki propis po vlastiton nahođenju. Kada su izabrali prvog Imam Ali ibn Ebi Taliba za halifu postavili su mu uslov, a to je da sudi po sunnetu dvojice šejhova, a to su Ebu Bekr i Omer.

 

Imam je na to rekao:

“Sudiću samo prema Allahovoj knjizi i sunnetu Njegova Poslanika.”

 

Kasnije ćemo govoriti o tome da se Imam Ali, mir neka je s njim!, uvijek držao Poslanikova sunneta i svim silama je nastojao ljude vratiti sunnetu, što je potaklo ljutnju halifa i odbijanje ljudi od njega zbog njegove odlučnosti i čvrstine u slijeđenju i privrženosti Poslanikovom, s.a.v.a., sunnetu.

 

Imam Bakir je često govorio:

“Da smo vam izmišljali po našem nahođenju, otišli bismo u zabludu, kao što su zalutali oni prije nas. Ali mi vam iznosimo objašnjenje i dokaze od našeg Gospodara, a Poslanik ih je objasnio nama.”

 

Drugi put je rekao:

“O Džabire, da vam govorimo po našem mišljenju i prohtjevima propali bismo. Ali, mi vam govorimo po hadisima koje smo sačuvali od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kao što oni čuvaju zlato i srebro.”

 

Evo šta Imam Džafer Sadik kaže:

“Tako mi Allaha, ništa ne govorimo po našim prohtjevima ili po našem mišljenju. Ništa ne govorimo, sem onoga što je rekao naš Gospodar. Kad god ti odgovorim znaj to je od Božijeg Poslanika, a ništa ne govorimo po našem mišljenju.”

 

Ovo je poznato ulemi vezano za Imame Ehli-bejta i niti od jednog nisu zabilježili da su nešto rekli po svom mišljenju ili kijasu ili nečemu drugom osim Kur’ana i sunneta.

 

Da se vratimo velikom autoritetu, savremeniku, ajatollahu Muhamed Bakiru Sadru koji kaže u svom fikhu ibadeta i muamelata gdje doslovno stoji:

 

“Na kraju, smatramo neophodnim da ukažemo ukratko na izvore na koje smo se uglavnom oslanjali pri donošenju ovih fetvi, a kao što smo već spomenuli, to su Časni Kur’an, sunnet Poslanikov prenesen putem pouzdanih i pobožnih u prenošenju, ma koji mezheb bili."

(Pogledaj šitsku ulemu kako uzima od pouzdanih i pobožnih, ma kojeg mezheba bili. Ovo je odgovor onima koji kažu da se šije ne uzdaju u ashabe. Šija odbija prihvatiti hadis od ashaba ako se proturiječi sa hadisom od Imama.)

A što se tiče metoda kijasa i istihsana i njima slično, ne smatramo zakonitim oslanjanje na njih. Što se tiče racionalnog dokaza, o kojem su se razišli mudžtehidi i muhadisi, da li je dozvoljeno raditi po njemu, prvo, mi, iako vjerujemo da je dozvoljeno raditi po njemu, nismo naišli ni na jedan propis čija potvrda ovisi o ovoj vrsti dokaza, nego sve što se potvrđuje razumskim dokazom, a u isto vrijeme je potvrđeno Kur’anom i sunnetom.

Što se tiče onoga što se zove idžma (koncenzus), to nije izvor pored Kur’ana i sunneta, i na njega se ne oslanja, sem kad je on sredstvo potvrđivanja u nekim slučajevima.

Ovako su jedina dva izvora Kur’an i sunnet, te skrušeno molimo Allaha da nas učini onima koji ih se pridržavaju. A ko se pridržava ovog dvoga, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i zna.”

(El-Fetava, Šehid Bakir Sadr, str. 98.)

 

Da, ova pojava je raširena kod šija, i od prije i sada, i oni se oslanjaju samo na Kur’an i sunnet. Kod njih nećemo naći ni jednu fetvu kao rezultat kijasa ili istihsana. Priča Imama Sadika sa Ebu Hanifom je poznata, i kako mu je zabranio kijas pritom rekavši: “Ne upoređuj jedno s drugim (ne primjenjuj analogiju) u Allahovoj vjeri, jer ako se u šeriatu upoređuje, uništava se.

 

Prvi koji je upotrijebio analogiju i upoređivao, bio je Iblis kad je rekao: ‘Ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače." Ovo su izvori zakonodavsta kod šija od vremena Imama Alija pa do našeg vremena. A koji su izvori zakonodavstva kod ehi sunneta?