Hulefai rašidini kod šija

 

To su dvanaestorica Imama Poslanikovog čistog potomstva, a to su:

 

 • Zapovjednik vjernih, Imam bogobojaznih, prvak muslimana, veliki poglavar vjere, Allahov lav koji pobjeđuje, Ali ibn Ebi Talib, mir neka je s njim!, kapija na gradu znanja, koji je zapanjio razume, oduzeo dah i osvijetlio srca, i da nije bilo njega poslije Božijeg Poslanika, s.a.v.a., islam se ne bi učvrstio.
 • Drugi je Imam Ebu Muhammed Hasan ibn Ali, mir neka je s njim!, prvak omladine u Džennetu,Poslanikov bosiljak u ovom ummetu, pobožan, zahid, savjetodavac pouzdan.
 • Treći je Imam Ebu Abdullah Husejn ibn Ali, mir neka je s njim!, prvak mladića u Džennetu, Poslanikov bosiljak u ovom ummetu, ubijen na Kerbeli onaj koji je uložio sav svoj trud da bi popravio stanje ummeta svog djeda.
 • Četvrti je Imam Ali ibn Husejn Zejnul-Abidin, mir neka je s njim!, onaj koji je mnogo činio sedždu.
 • Peti je Imam Muhammed ibn Ali Bakir, mir neka je s njim!, koji je bio duboko upućen u nauku i prvih i posljednjih.
 • Šesti je Imam Džafer ibn Muhammed Sadik, mir neka je s njim!, kakvog oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je na um pao, čovjeka učenijeg i razumnijeg i u nauci i u djelima od njega.
 • Sedmi je Imam Musa ibn Džafer Kazim, mir neka je s njim!, potomak poslanstva i izvor znanja.
 • Osmi je Imam Ali ibn Musa Rida, mir neka je s njim!, onaj kome je mudrost data u djetinjstvu.
 • Deveti je Imam Muhammed ibn Ali Dževad, mir neka je s njim!, vođa dobročinstva, plemenitosti i lijepog ahlaka.
 • Deseti je Imam Ali ibn Muhammed Hadi, mir neka je s njim!, onaj koje je bio okićen lijepim vrlinama i uputom.
 • Jedanaesti je Imam Hasan ibn Ali Askeri, mir neka je s njim!, Imam zuhda i takvaluka, svjesnosti o Bogu.
 • Dvanaesti je Imam Muhammed ibn Hasan Mehdi, mir neka je s njim!, koji će ispuniti Zemlju pravdom i pravičnošću upravo onako kako je sada ispunjena ugnjetavanjem i krivdom, za njim će klanjati Isa sin Merjemin, a.s., njime će Allah upotpuniti Svoje svjetlo i njime će obradovati vjernike.

 

Ovo su Imami šija i njih ima dvanaest, pa ako se kaže šije imamije ili isna ašerije ili džaferije misli se na njih. Nijedna druga islamska skupina ne priznaje njihov imamemt, sem šija. Ako pogledamo kur’anske ajete koji su objavljeni o njima osvijetlit će se njihova vrijednost, častan položaj, njihovo porijeklo, njihova čistota i uzvišenost.

 

Takvi su ajeti o ljubavi prema njima, odstranjivanje nečistoće, ajet kojim se pozivaju, ajet koji govori o njihovoj vrijednosti, zatim ajet koji govori o donošenju salavata i selama i mnogi drugi.

Ako pogledamo Poslanikove hadise koji govore o njihovoj vrijednosti i davanju prednosti njima, zatim o njihovom znanju i zaštićenosti od griješenja, sigurno ćemo prihvatiti njihov imamet i da su oni čuvari ummeta od zablude, a njihov put je jedini put upute.

 

Biće nam jasno da su šije pobjednici, jer se oni drže Allahovog čvrstog užeta i najčvršće veze koja se ne može prekinuti, a to je ljubav prema njima. Oni su se popeli na lađu spasa i sigurni su od propasti. Zato smo još uvjereniji da su šije imamije iskreni sljedbenici muhammedovskog sunneta.

 

“Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid.”Qaf, 22

Istinu je rekao Uzvišeni Gospodar!