Hadis sekalejn kod ehli sunneta

 

Kao što smo rekli, hadis koji smo prethodno naveli, prenosi i ulema ehli sunneta vel džemaata i potvrđuju njegovu vjerodostojnost u više od 20 izvora, kod njih veoma poznatih. Ako priznaju vjerodostojnost ovog hadisa time su indirektno posvjedočili protiv sebe da su u zabludi, jer se oni ne drže čistog Potomstva, a prigrlili su beznačajne mezhebe o kojima Allah ništa nije obznanio, niti ima o njima govora u Poslanikovom sunnetu.

 

Čudno je da danas ulema ehli sunneta nakon nestanka Emevija i njihove propasti, i u vrijeme kada ne postoje ograničenja u komunikacijama, i kada postoje sva sredstva naučnog istraživanja, kako se ne pokaju i ne vrate Allahu, nebi li i njih obuhvatile Njegove riječi:

 

“Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na pravom putu istraje.”Ta Ha, 82

 

Ako su ljudi u prošlim stoljećima bili prisiljeni da slijede vlast, kakav im je danas izgovor? Danas, vlasti u svim zemljama ne haju nimalo za vjeru, sve dok je njihovo prijestolje sigurno. Vladari se hvale demokratijom i pravima ljudi koji imaju slobodu mišljenja i vjerovanja?! Među ulemom ehli sunneta postoje i oni koji se suprotstavljaju spomenutom hadisu sekalejn, hadisom:

“Ostavljam vam Allahovu knjigu i moj sunnet.”

 

(Već smo rekli da je hadis “Allahovu knjigu i moj sunnet“, hadis murel (sened ne dolazi do Poslanika) i ne prenose ga sahihi, dok hadis “Allahovu knjigu i moje Potomstvo” prenose svi sahihi i kod sunia i kod šija. ) Najmanje što se može reći o ovima jeste da su oni daleko od mjerila nauke i temelja istraživanja i znanja i utvrđivanja dokaza i argumenata.