84) Siroče

 

Podsticaj na brigu o siročadi

 

I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da će se klanjati jedino Allahu, i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti.1

1500. Poslanik, s.a.v.a., pokazujući na kažiprst i srednji prst, reče: "Ja i zaštitnik siročadi ćemo u Džennetu biti kao ova dva prsta, ako bude bio bogobojazan."2

1501. Poslanik, s.a.v.a.: "U Džennetu postoji kuća koju nazivaju kućom radosti. U nju neće ući niko drugi, osim onih koji razvesele siročad vjernika."3

1502. Poslanik, s.a.v.a., rekao je čovjeku koji mu se žalio na tvrdoću srca: "Želiš Ii da ti se srce smekša i da stigneš do svoje potrebe, budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi, nahrani ga svojom hranom, smekšat će ti se srce i stići ćeš do svoje potrebe."4

1503. Imam Ali, mir s njim, u svojoj oporuci pred šehadet: "Bojte se Allaha, bojte se Allaha u pogledu siročadi. Nemojte ih jedan dan nahraniti, a drugi pustiti gladne i nemojte da pored vas ona propadnu. Čuo sam Poslanika, s.a.v.a., da je govorio: 'Ko se bude brinuo o siročetu sve dok ne postane moćno, Allah mu zbog toga čini Džennet obaveznim, kao što Džehennem čini obaveznim onome ko jede imetak siročeta.'"5

 

Jedenje imetka siročadi

 

Oni koji nezakonito jedu imetke siročadi-zaista jedu vatru u svojim trbusima i oni će u Ognju gorjeli.6

1504. Poslanik, s.a.v.a.: "Najgora hrana je nezakonito jedenje imetka siročadi."7

1505. Poslanik, s.a.v.a.: "Na Sudnjem danu iz svojih kabura pojedinci će biti proživljeni tako što će im iz usta izbijati plamenovi vatre."

Upitaše ga: "O Allahov Poslanice, ko su oni?" On reče: "To su oni koji su jeli imetak siročadi."8

1506. Hazreti Fatima, mir s njom, u jednom svom govoru: "Allah je naredio klonjenje od jedenja imetka siročadi radi zaprječavanja nepravde."9

____________________

1. El-Bekare, 83.                                                  

2. Nuru-s-sekalejn, 5I597IH.                           

3. Kenzu-l-'ummal, 6008.                                    

4. Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/349/14.

5. EI-Kafi, 7/51/7.

6. En-Nisa, 10.

7. Emali-s-Saduk, 395/1.

8. Tefsiru-l-Ajjaši, 1/225/47.

9. El-Bihar, 79/268/7.