81) Roditelj i dijete

 

Vrijednost djeteta

 

1414. Poslanik, s.a.v.a.: "Za svako stablo postoji plod, a plod srca je dijete."1

1415. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "U sreću čovjeka ubraja se da ima dijete koje će mu biti od pomoći."2

1416. Imam Bakir, mir s njim: "U sreću čovjeka ubraja se da ima dijete u kojem će prepoznavati svoje osobine, poput lika, ćudi i ponašanja."3

 

Dijete je iskušenje

 

I znajte da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika.4

 

1417. Poslanik, s.a.v.a.: "Naša djeca su naše džigerice. Mala su naši naredbodavci, velika naši neprijatelji. Požive li, iskušenje su nam, a umru li, tuga su nam."5

1418. Poslanik, s.a.v.a.: "Dijete je uzrok straha, iznurivanja i rastu-ženosti."6

1419. Imam Ali, mir s njim: "Nipošto ne odvajaj najveći dio djelovanja svoga ženi i djeci svojoj. Jer ako žena tvoja i djeca tvoja budu štićenici Božiji, Allah ne zanemaruje štićenike Svoje. A ako budu neprijatelji Božiji, pa zašto da se brineš i zaokupljaš neprijateljima Božijim?!"7

 

Ljubav prema djetetu

 

1420. Poslanik, s.a.v.a.: "Volite djecu i budite milostivi prema njima!"8

1421. Poslanik, s.a.v.a., o čovjeku koji je rekao: "Nikada nisam poljubio dijete", nakon što je otišao odatle, reče: "Ovaj čovjek je po mom mišljenju džehennemlija."9

______________________

1. Kenzu-l-'ummal, 45415.                                           

2. El-Kafi, 6/2/2.                                                               

3. Isto, 6/4/2-                                                            

4. El-Enfal,28.                                                          

5. Džami'u-l-ahbar, 283/755.

6. Isto, 284/758.

7. Nehdžu-l-belaga, mudrost 352.

8. El-Kafi. 6/49/3.

9. Isto, 6/50/7.

 

1422. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista će se Allah smilovati Svome robu zbog njegove jake ljubavi prema svome djetetu."1

 

Podjetinjiti s djetetom

 

1423. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude imao dijete, neka se ponaša djetinjasto s njim."2

1424. Džabir: "Otišao sam kod Poslanika, s.a.v.a., kada mu Hasan i Husejn bijahu na leđima, a on se četveronoške pogurio govoren: 'Kako vam je dobra kamila i kako ste vi lijepi jahači!"'3

 

Valjano dijete

 

I oni koji govore: "Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini nas predvodnicima bogobojaznih!"4

 

1425. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista je valjano dijete mirisni cvijet od džen-netskoga cvijeća."5

1426. Poslanik, s.a.v.a.: "Valjano dijete je mirisni cvijet od Allaha kojeg dijeli među Svojim robovima."6

1427. Poslanik, s.a.v.a.: "U sreću čovjeka ubraja se i čestito dijete."7

1428. Imam Ali, mir s njim: "Nisam tražio od moga Gospodara dijete lijepog lica, niti dobrog stasa, već sam tražio od moga Gospodara dijete pokorno Allahu, koje će imati strah od Njega, tako da kada pogledam u njega, a ono pokorno Allahu, da mi to bude radost."8

1429. Imam Sadik, mir s njim: "Nasljedstvo Allahovo nakon Njegova roba vjernika je čestito dijete koje moli za oprost njegovih grijeha."9

 

Zabrana iskazivanja mržnje prema kćerima

 

1430. Poslanik, s.a.v.a.: "Ne mrzite kćerke jer su one dragocjeni prijatelji."10

1431. Poslanik, s.a.v.a.: "Kćerke, one su saosjećajne, pomažu i blagodat je s njima."11

____________________

1.El-Kafi, 6/50/5.

2. El-Fekih, 3/483/4707.

3. El-Bthar, 43/285/50.

4. El-Furkan, 74.

5. El-Kafi, 6/3/10.

6. Isto, 6/2/1.

7. EI-Bihar,104/98/67.

8. Isto, 104/98/66.

9. Mekarimu-l- ahlak. 1/471/1610.

10. Kenzu-I'-ummal, 45374.

11. Isto, 45399.

 

 

1432. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista je Allah, dž.š., milostiviji prema ženama nego prema muškarcima. I nema muškarca koji svojim ponašanjem razveseli žensku osobu s kojom je u bliskom srodstvu, a da ga Allah neće razveselili na Sudnjem danu. 1

1433. Imam Sadik, mir s njim: "Sinovi su blagodat, a kćerke su dobro djelo. A Allah će pitati za blagodati, a nagraditi za dobra djela."2

 

Podsticanje na pravednost prema djeci

 

1434. Poslanik, s.a.v.a.: "Budite pravedni prema djeci kada im nešto dajete i poklanjate kao što volite da i ona budu prema vama pravedna u dobročinstvu i milosrđu. 3

1435. Imam Ali, mir s njim: "Poslanik, s.a.v.a., vidio je nekog čovjeka koji je imao dvoje djece kako je jedno poljubio, a drugo nije. Tada mu reče: 'Zašto nisi postupio ravnopravno s njima."4

 

Podsticanje na dobrotu prema roditeljima

 

Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dozive, ne reci im ni: "Uh!" - i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: "Gospodaru moj, smiluj im se kao Što su oni mene, kad sam bio dijete, njegovali!"5

1436. Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan o obavezama prema roditeljima: "Oni su tvoj Džennet i Džehennem."6

1437. Poslanik, s.a.v.a., kada ga je Ibn Mesud upitao za Allahu najdraže djelo: "Namaz na vrijeme." "Zatim", upita Ibn Mesud. "Dobročinstvo prema roditeljima."7

1438. Poslanik, s.a.v.a.: "Blago onome ko čini dobro roditeljima: Allah će mu produžiti život!"8

1439. Poslanik, s.a.v.a.: "Božije zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a srdžba Božija je u srdžbi roditelja."9

1440. Imam Sadik, mir s njim: Činite dobro svojim roditeljima, činit ce vam dobro vaša djeca."10

__________________

1. El-Kafi, 6/6/7.

2. Isto, 6/7/12.

3. Kenzu-l-'ummal, 45347.

4. El-Bihar, 74/84/94.

5. El-Isra, 23-24.

6. Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/316/10.

7. Isto, 3/314/1.

8. Isto, 3/317/17.

9. Isto, 3/322/30.

10. El-Bihar, 74/65/31.

 

 

1441. Imam Rida, mir s njim: "Zaista je Allah naredio zahvalnost Njemu i roditeljima. Pa onaj koji ne zahvaljuje svojim roditeljima, nije zahvalan ni Allahu."1

1442. Imam Rida, mir s njim: "Dobročinstvo roditeljima je obavezno makar oni bili i idolopoklonici, ali nema pokoravanja njima u neposlušnosti Allahu."2

 

Podsticanje na dobročinstvo prema roditeljima nakon njihove smrti

 

1443. Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan za dobročinstvo roditeljima nakon njihove smrti: "Da, učenje dova za njih, traženje oprosta za njih, ispunjavanje njihovih oporuka nakon njih, obilazak njihove rodbine, poštivanje njihovih prijatelja."3

1444. Imam Bakir, mir s njim: "Desi se da čovjek bude dobar prema svojim roditeljima za njihova života, ali nakon što presele, on ne vrati njihove dugove, ne moli se za oprost njihovih grijeha, pa ga Allah upiše među one koji su neposlušni roditeljima. Desi se da čovjek bude neposlušan i da ne čini roditeljima dobro za njihova života, a kada presele, on vrati njihove dugove, moli se za oprost njihovih grijeha, pa ga Allah upiše među one koji su roditeljima poslušni."4

 

Džennet je pod majčinim stopama

 

1445. Poslanik, s.a.v.a.: "Džennet je pod majčinim stopama."5

1446. Poslanik, s.a.v.a., u odgovoru nekom čovjeku koji mu je rekao: "Nema lošeg djela koje ja nisam učinio, pa ima li za mene oprosta?": "Je li ti živ ko od roditelja?" On reče: "Otac." Poslanik, s.a.v.a., reče: "Idi i budi dobar prema njemu." Nakon što je otišao, Poslanik, s.a.v.a., reče: "Kamo sreće da je to bila majka!"6

 

1447. Imam Sadik, mir s njim: "Došao je čovjek kod Poslanika i upitao ga: 'O Poslanice, kome da činim dobro?' Poslanik reče: 'Majci.' A zatim?' - upita Čovjek. 'Majci', odgovori Poslanik. 'A zatim?' - opet će Čovjek. 'Majci', ponovi mu Poslanik. 'A zatim?' - još jednom će Čovjek. 'Ocu', odgovori Poslanik."7

___________________

1. El-Hisal, 156/196.                                  

2. El-Bihar, 74/72/55.                                 

3. Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/323/32.                       

4. El-Kafi, 2/163/21.

5. Kenzii-l-'ummal, 45439.

6. El-Bihar, 74/82/88.

7. El-Kafi, 2/159/9.

 

Uznemiravanje roditelja

 

1448. Imam Sadik, mir s njim: "Najblaži oblik nepoštovanja roditelja je: 'Uh.' Da je Allah našao nešto manje od toga, sigurno bi i to zabranio."1

1449. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa Božijim riječima: / iz milosti bude pred njima ponizan: "Ne gledaj prema njima, osim sa milo-šću i nježnošću, ne povisuj glas nad njihovim glasom, niti svoje ruke nad njihovim rukama, niti hodaj ispred njih."2

1450. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa Božijim riječima: 1 govori s njima s poštovanjem: "Ako te udare, reci im: 'Da vam Allah oprosti!"'3

 

Neposlušnost roditeljima

 

1451. Poslanik, s.a.v.a.: "Kaže se neposlušnom djetetu: 'Radi šta hoćeš, ali ti ja zaista neću oprostiti!"'4

1452. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko rastuži roditelje, bio im je neposlušan."5

1453. Imam Sadik, mir s njim: "Neposlušnost roditeljima je od velikih grijeha, jer je Allah, dž.š., neposlušnika roditeljima učinio grješ-nikom i nesretnikom."6

1454. Imam Sadik, mir s njim: "U neposlušnost roditeljima ubraja se i oštar pogled."7

1455. Imam Sadik, mir s njim: "Ko pogleda u svoje roditelje s mržnjom, čak i kad su mu nanijeli nepravdu, neće mu Allah prihvatiti nijedan namaz."8

1456. Imam Hadi, mir s njim: "Neposlušnost roditeljima povlači za sobom oskudicu i vodi u poniženje."9

 

Pravo roditelja nad djecom

 

1457. Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan za obaveze djece prema roditeljima: "Ne zovi ga imenom, ne idi ispred njega, ne sjedaj prije njega i ne izlaži ga pogrdi."10

1458. Poslanik, s.a.v.a., čovjeku koji mu je rekao: "Moj otac želi prisvojiti moj imetak": "Ti i tvoj imetak pripadate tvome ocu."11

_________________

1. EI-Kafi. 2/348/1.                                       

2. Isto, 2/158/1.                                          

3. Isto, 2/158/1.                                            

4. El-Bihar, 74/80/82.                             

5. Kenzu-l-'ummal, 45537.                       

6. 'Ilelu-š-šerai', 479/2.

7. EI-Kafi, 2/349/7.

8. El-Bihar, 74/61/26.

9. Isto, 74/84/95.

10. EI Kafi, 2/159/5.

11. Kenzu-I~'ummal, 45933.

 

 

 

Pravo djece kod roditelja

 

1459. Poslanik, s.a.v.a.: "Između ostalog, tri su prava koja djeca imaju kod svojih roditelja: izabiranje lijepog imena, da ga nauče pisanju i da ga ožene kada odraste."1

1460. Imam Ali, mir s njim: "Pravo djeteta kod roditelja je da mu izabere lijepo ime, da ga lijepo odgoji i da ga pouči Kur'anu."2

1461. Imam Sadik, mir s njim: "Obavezne su ocu tri stvari za dijete: izabiranje dobre majke za njega, izabiranje lijepog imena i trud u odgajanju."3

1462. Imam Sadik, mir s njim: "Dobrota čovjeka prema svome djetetu je dobrota prema svojim roditeljima."4

 

Odgajanje djeteta

 

1463. Poslanik, s.a.v.a.: "Poštujte svoju djecu i lijepo ih odgojite’"5

1464. Poslanik, s.a.v.a.: "Odgajajte djecu da steknu tri vrline: ljubav prema Poslaniku, ljubav prema Ehli-bejtu i da uče Ku/an."6

1465. Poslanik, s.a.v.a.: "Učite djecu plivanju i streljaštvu!"7

1466. Poslanik, s.a.v.a.: "Dijete je gospodar sedam godina, pa je sluga sedam godina, pa pomoćnik sedam godina. Ako si zadovoljan njime dok si ga pomagao do dvadeset prve godine, dobro i jest, a ako nisi, prepusti ga njemu samom i ti si po pitanju njega opravdan kod Boga."8

1467. Imam Ali, mir s njim: "Naređujte svojoj djeci da stiču znanje!"9

1468. Imam Ali, mir s njim: "Poučavajte svoju djecu namazu i budite strogi prema njima po pitanju namaza kada postanu punoljetna."10

1469. Imam Sadik, mir s njim: "Dječak se igra sedam godina, uči sedam godina, stiče znanje o dopuštenom i zabranjenom sedam godina."11

_________________________

1. Mekarimu-l-ahlak, 1/474/1627.

2. Nehđžii-l-belaga, mudrost 399.

3. El-Bihar, 78/236/67.

4. Mekarimu-l-ahlak, 1/475/1633.

5. Kenzu-l-'ummal, 45410.

6. Isto, 45409.

7. Vesailu-š-ši'a, 12/247/13.

8. Kenzu-l-‘ummal, 45338.

9. Isto, 45953.

10. Gureru-l-hikem, 6305.

11. Vesailu-š-ši'a, 12/247/12.