75) Milost Božija, sretan ishod

 

Reče: “O narode moj, shvatite da je meni jasno ko je Gospodar moj i da mi je On dao svega u obilju. Ja ne želim da činim ono što vama zabranjujem; jedino želim da učinim dobro koliko mogu, a sretan ishod moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se vračam.1

 

1307. Imam Ali, mir s njim: "Milost Božija je Božija naklonost."2

1308. Imam Ali, mir s njim: "Sretan ishod znači milost od Boga."3

1309. Imam Ali, mir s njim: "Sretan ishod je naročito privlačenje Gospodarevo."4

1310. Imam Ali, mir s njim: "Pomoć Božija je početak blagodati."5

1311. Imam Ali, mir s njim: "Bez Božije pomoći nema koristi od zalaganja."6

1312. Imam Ali, mir s njim: "Pomoć Božija je početak sreće."7

1313. Imam Ali, mir s njim: "Nema vodiča kao što je milost Božija."8

1314. Imam Ali, mir s njim: "U milost Božiju spada i zapamćenje iskustva."9

1315. Imam Ali, mir s njim: "U milost Božiju spada i zaustavljanje pri zapanjenosti."10

1316. Imam Bakir, mir s njim: "Nema blagodati kao što je zdravlje, a nema zdravlja kao što je milost Božija."11

1317. Imam Bakir, mir s njim, kada je bio upitan za značenje La havle ve la kuvvete illa billah: "Znači da mi nemamo snage povratiti se iz neposlušnosti Bogu, osim uz potporu Božiju, i mi nemamo moći biti pokorni Bogu, osim uz milost Božiju."12

 

Pomoć Božija i uskraćivanje pomoći

 

Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici!13

________________

1. Hud, 88.                                                 

2. Gureru-l-hikem, 73.                                 

3. Isto, 162.                                                     

4. Isto, 539.                                                    

5. Isto, 545.                                

6. Isto, 10802.                      

7. Isto, 858.

8. Nehdžu-l-belaga, mudrost 113.

9. Isto, mudrost 211

10. Tuhafu-l-'ukul, 83.

11. Isto, 286.

12. Et-Tevhid, 242/3.

13. Ali 'Imran, 160.

 

*****************

 

1318. Poslanik, s.a.v.a.: “Neposlušnost Allahu čini da grješnikom ovlada očaj, sve dok ga to ne odvede do većih grijeha."1

1319. Imam Ali, mir s njim: "Milost Božija pomaže razumu, ostajanje bez milosti Božije pomaže neznanju."2

1320. Imam Ali, mir s njim: "O ljudi, onaj koji od Boga traži savjet uspijeva, a onaj ko Njegovu riječ uzme za vodiča biva upućen Putem najpostojanijim. Zaista je susjed Allahov siguran, a neprijatelj preplašen."3

1321. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa riječima Božijim: A moj uspjeh zavisi samo od Allaha, kao i riječima: Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške..., kaže: “Kada čovjek iz pokornosti uradi ono što mu je naredio Allah, dž.š., njegovo djelo odgovara naredbi Božijoj, po tome se čovjek naziva uspješnim. Kada čovjek poželi učiniti neko loše djelo, tada se Allah ispriječi između njega i toga djela i on ga ostavi - to ostavljanje djela bilo je zbog pomoći Božije, dž.š. A ako se ne ispriječi između čovjeka i tog lošeg djela dok ga on ne počini, to znači da ga je ostavio bez potpore. Nije ga pomogao i nije mu dao potporu."4

_____________________

1. Tenbihu-l-havatir, 2/102.

2. Gureru-l-hikem, 718, 719.

3. Nehdžu-l-belaga, govor 147.

4. Et-Tevhid, 242/1.