Uloga pouke u životu srca

 

1273. Imam Ali, mir s njim, u oporuci svome sinu, savjetujući ga: "Oživi srce savjetom!"1

1274. Imam Ali, mir s njim: "Pouke bruse duše i čiste srca."2

1275. Imam Ali, mir s njim: "Savjetima se odagnava nemar."3

 

Vrste savjetodavaca

 

1276. Poslanik, s.a.v.a.: "Smrt je dovoljan savjetodavac."4

1277. Imam Ali, mir s njim: "Razuman je onaj ko prima pouku iz iskustva."5

1278. Imam Ali, mir s njim: "Dovoljno je pouke za pametne u onome što iskuse."6

1279. Imam Ali, mir s njim: "Kada Allah, dž.š., voli čovjeka, savjetuje ga opomenama."7

1280. Imam Ali, mir s njim: "Ko shvati pouke vremena, neće biti spokojan u lijepom mišljenju o životu."8

1281. Imam Ali, mir s njim: "Nije izgubljeno iz tvog imetka ono što te je opomenulo."9

1282. Imam Ali, mir s njim, o osobinama svijeta: "Dunjaluk je kuća savjeta za one koji primaju savjet... Dunjaluk ih opomene i oni pouku uzmu, izvijesti ih i oni potvrde, da im savjet i oni ga prihvate."10

1283. Imam Ali, mir s njim: "Za pronicljivog pouka se nalazi u svemu."11

1284. Imam Ali, mir s njim: "Najdjelotvornije opomene su uzimanje pouke sa mjesta umrlih."12

1285. Imam Ali, mir s njim: "Zaista Allah, Slavljen je, nije savjetovao nikoga nečim kao ovim Kufanom."13

_________________

1. Nehdžu-I-belaga, oporuka 31.

2.  Gureru-l-hikem, 1354.

3. Isto, 4191.

4. Tuhafu-l-'ukul, 35.

5. Isto, 85.

6. Gureru-l-hikem, 7059.

7. Isto, 4032.

 

8. Isto, 8938.

9. Nehdžu-belaga, mudrost 196.

10. Isto, mudrost 131.

11. Gureru-l-hikeni, 7.338.

12. Isto, 3123.

13. Nehdžu-l-belaga, govor 176.

 


1286. Imam Ali, mir s njim: "Nema govora rječitijeg od pouke."1

1287. Imam Sadik, mir s njim: "Najistinitiji govor, najrječitiji savjet i najbolja priča jeste Božija knjiga."2

1288. Imam Kazim, mir s njim, u pismu upućenom Harunu Er-Rešidu, kada je ovaj tražio od njega savjet: "Nema ništa što tvoje oči gledaju, a da u tome nije pouka."3

 

Pravila poučavanja

 

Na Put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s Puta Njegova, i On najbolje zna upućene.4

1289. Džabir ibn Semure: "Poslanik, s.a.v.a., nije duljio hutbu petkom, već je to bilo nekoliko kratkih rečenica."5

1290. Imam Ali, mir s njim: "Tvoje poučavanje nekoga pred skupinom je ruženje."6

1291. Imam Askeri, mir s njim: "Ko savjetuje brata tajno, ukrasio ga je, a ko ga savjetuje javno, unakazio ga je."7

 

Unutrašnji savjetnik

 

1292. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude imao unutrašnjeg savjetnika, ima čuvara od strane Allaha."8

1293. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Sine Ademov, zaista ćeš biti stalno na dobru dok god imaš unutrašnjeg savjetnika, dok ti samoobračun bude važan, dok ti strepnja bude potkošulja, a oprez ogrtač."9

1294. Imam Bakir, mir s njim: "Kome Allah, dž.š., nije dao unutrašnjeg savjetnika, zaista mu savjeti ljudi neće biti od koristi!"10

 

Kome nema koristi od pouke

 

1295. Imam Ali, mir s njim: "Neznalica niti će poslušati, niti će imati koristi od pouke."11

________________

 

1. Gureru-l-hikem, 10622.                       

2. Emali-s-Saduk, 394/1.                       

3. EL Bihar, 71/324/14.                                     

4. En-Nahl, 125. 10                                            

5. Sunenu Ebi Davud, 1107.   

 

 

6. Gureru-l-hikem, 9968.

7. Tuhafu-l-'ukul, 489.

8. El-Bihar, 78/67/11.

9. Tuhafu-l-'ukul,280

10.  Isto, 294.

11.  Gureru-l-hikem, 1729.

 


1296. Imam Ali, mir s njim: "Koga Allah, dž.š., ne potpomogne samim sobom iznutra, taj se neće okoristiti savjetom savjetnika."1

1297. Imam Ali, mir s njim: "Između vas i savjeta nalazi se zastor nemara."2

 

Propovjednik koji ne prima opomenu

 

O vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Kod Allaha je najomraženije kada govorite ono što ne radite!3

1298. Poslanik, s.a.v.a.: "Objavio je Allah, dž.š., Isau, a.s.: "Savjetuj se Mojom mudrošću. Ukoliko se okoristiš, savjetuj ljude, u suprotnom, stidi Me se!"4

1299. Imam Ali, mir s njim: "Ne budi poput onog koji uporno poučava, ali se ne okorištava savjetom. Razmetljiv je u govoru, ali oskudan u djelu. Nadmeće se za onim što prolazi, a olahko uzima ono što ostaje, dobit smatra gubitkom, a gubitak dobitkom."5

1300. Imam Ali, mir s njim: "Koliko je samo onih koji zabranjuju, a sami ne odustaju, koliko je samo propovjednika koji ne slušaju opomene!"6

1301. Imam Ali, mir s njim: "O ljudi, rasvijetlite sebi plamenom svjetlosti propovjednika koji savjet prima i zagrabite vodu iz bunara očišćenog od nečisti!"7

1302. Imam Sadik, mir s njim: "Kada učenjak ne radi u skladu sa svojim znanjem, njegov savjet klizi sa srca kao što kiša klizi sa stijene."8

 

Pozivanje djelom

 

1303. Imam Ali, mir s njim: "Pouka koju ne odbacuje uho i kojoj nema ravne po koristi je ona u kojoj šuti govor jezika, a priča govor djela."9

 

Iz čega treba uzeti opomenu

 

1304. Imam Ali, mir s njim: "Uzmite pouku od onih koji su vam prethodili prije nego uzmu pouku od vas oni koji vas slijede."10

1305. Imam Ali, mir s njim: "Ko ne uzme pouku od ljudi, Allah će njime opomenuti ljude."11

1306. Imam Sadik, mir s njim: "Sretnik će primiti opomenu bogobo-jaznosti pa makar propovjednik njome mislio na drugog."22

 

_______________

1. Gureru-l-hikem, 9010.

2. Nehdžu-l-belaga, mudrost 282.

3. Es-Saff, 2-3.

4. Kenzu-l-'ummal, 43156.

5. Nehdžu-l-belaga, mudrost 150.

6. Gureru-l-hikem, 5360.

7. Nehdžu l belaga, govor 105.

8. Munjetu-l-murid, 146, 181.

9. Gureni-l-hikein, 3538.

10. Nehdžu-l-belaga, govor 32.

11. Gureru-l-hikem, 8931.

12. EI Kafi, 8/151/132.