73) Obećanje

 

Allahovo obećanje je istinito

 

A ti se strpi! Allahovo obećanje je, zaista, istina i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju.1

"Gospodaru naš, Ti ćeš sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje." Allah, zaista, ne krši obećanje.2

1259. Poslanik, s.a.v.a.: "Kome Allah obeća nagradu za djelo, On će mu to obećanje ispuniti, a kome zaprijeti kaznom za djelo, to je već stvar njegove slobodne volje."3

 

Obećanje je dug

 

1260. Poslanik, s.a.v.a.: "Obećanje je dug. Teško onome ko obeća pa prekrši! Teško onome ko obeća pa prekrši! Teško onome ko obeća pa prekrši!"4

1261. Poslanik, s.a.v.a.: "Obećanje vjernika je dug, obećanje vjernika je kao prihvatanje za ruku."5

1262. Imam Ali, mir s njim: "Odbiti na lijep način bolje je od dugih obećanja."6

1263. Imam Rida, mir s njim: "Mi, Ehli-bejt, ono što obećamo smatramo svojim dugom, kao što je činio i Poslanik, s.a.v.a."7

 

Obećanje jc jedno od dvaju ropstava

 

1264. Imam Ali, mir s njim: "Onaj od koga se traži slobodan je sve dok ne obeća."8

1265. Imam Ali, mir s njim: "Obećanje je jedno od dvaju ropstava, a izvršenje obećanja je jedno od dvaju oslobođenja."9. 

__________________

1. Er-Rum, 60.  

2. Ali 'Imran, 9.     

3. Et-Tevhid, 406/3.   

4. Kenzu-l-'ummal, 6865.  

5. Isto, 6870.

6. Gureru-l-hikem, 2183.

7. El-Bihar, 75/97/20

8. Nehdžu-l-belaga, mudrost 336.

9.  Gureru-l-hikem, 1646.

 

 

1266. Ebu-l-Humejsa: "Prije poslanstva Muhammedovog bio sam ugovorio s Poslanikom, s.a.v.a., da se nađemo na određenom mjestu. Međutim, smetnuo sam to s uma istog i sljedećeg dana. Kada sam ga trećeg dana zatekao na ugovorenom mjestu, on mi reče: 'Momak, stavio si me na muku: već je treći dan kako sam ovdje.1

1267. Imam Rida, mir s njim, je upitao Džaferija: "Da li znaš zašto je Ismail ibn Hizkil, a.s., nazvan 'čovjekom istinitog obećanja?'" Odgovori: "Ne znam." Imam reče: "Dogovorio je sastanak s nekim čovjekom i čekao ga je godinu dana."2

 

Šta ne treba obećati

 

1268. Imam Ali, mir s njim: "Nikad ne obećaj nešto za šta nisi siguran da možeš izvršiti!"3 

1269. Imam Sadik, mir s njim: "Nikada ne obećaj svome bratu ono čije izvršenje nije u tvojoj ruci!"4

1270. Imam Kazim, mir s njim, čovjeku koji mu je rekao: "Obećaj mi!": "Kako da ti obećam kada se više nadam onome čemu se ne nadam, nego onome čemu se nadam?!"5

 

Pokuđenost kršenja obećanja

 

1271. Imam Sadik, mir s njim: "Obećanje vjernika je zavjet za koji ne postoji iskup, pa ko prekrši obećanje, prekršio je prije svega zavjet Allahu i sebe je izložio Njegovoj srdžbi. Njegove su riječi: O vjernici, zašto govorite ono što ne radite?!"6

1272. Imam Kazim, mir s njim: "Kad god obećate djeci, ispunite im obećano, jer oni misle da im upravo vi dajete opskrbu, a Allah se ni za šta ne srdi tako kao za nepravdu prema ženama i djeci."7

_____________________

1. Mekarimu-l-ahlak, 1/57/39.

2. El-Bihar, 75/94/10.

3. Gureru-l-hikem, 10297.

4. El-Bihar, 78/250/94.

5. El-Fekih, 3/165/3610.

6. EIKafi, 2/363/1; Es-Saff. 2.

7. El-Bihar, 104/73/23.