7) Čuvanje tajni

 

Obaveznost čuvanja tajni islamske revolucije

 

125. Imam Ali, mir s njim: "Šutljivost je razboritost, šutnja je spas, a čuvanje tajni je dio sreće."1

126. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Tako mi Allaha, spreman sam za otkup dati dijelove mesa sa svojih mišica, a da naši sljedbenici ne bi stekli dvije osobine: brzopletost i odavanje tajni."2

127. Imam Bakir, mir s njim: "Tako mi Allaha, zaista su mi najdraži oni moji prijatelji koji su najbogobojazniji, najučeniji i oni koji najbolje čuvaju naše riječi."3

128. Imam Sadik, mir s njim: "Naša stvar je pokrivena i ogrnuta prisegom, pa ko nas izda, ponizio ga Allah!"4

129. Imam Sadik, mir s njim: "Čuvanje naše tajne je borba na Putu Božijem."5

130. Imam Sadik, mir s njim: "Ko otkrije naš govor na našu štetu, on je poput onoga koji je porekao naše pravo."6

131. Imam Sadik, mir s njim: "Ko izda naše riječi, nije nas ubio pogreškom, nego namjerno."7

132. Imam Sadik, mir s njim: "Onaj koji otkriva tajnu - osumnjičen je, a onaj koji je govori onima kojima ne treba - nevjernik je."8

133. Imam Sadik, mir s njim, u vezi s riječima iz Kur'ana: Zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su vjerovjesnike na nepravdi ubijali: "Tako mi Allaha, nisu ih ubijali rukama, niti su to učinili sabljama, već su čuli njihove riječi, zatim su ih odavali, nakon čega su bili hapšeni i ubijani."9

134. Ebu Besir: "Upitao sam Imama Sadika, mir s njim, u vezi s pojavom da mnogo prenosim njegove hadise. On me upita: 'Da li si sačuvao išta od naših riječi?' Pokušao sam se prisjetiti, a kada me je vidio u tom stanju, reče: 'Ono što kažeš svojim prijateljima nije sporno, ali je otkrivanje tajne da prenosiš riječi onima koji ti nisu prijatelji."10

_____________________ 

1. Tuhafu-l- 'ukul, 223. 

2. El-Kfi, 2/221/1 

3. isto,2/223/7

4. Isto, 2/226/15.

5. El-Bihar, 75/70/7.

 

6. EI Kafi, 2/370/2.

7. Isto, 2/370/4.

8. Isto, 2/371/10.

9. Isto, 2/371/6; El-Bekare, 61.

10.El-Mehasin, 1/403/910. 


* * *

 

135. Imam Ali, mir s njim: "Blago li svakom čovjeku koji je nepoznat, na kojeg se ne oslanja; poznaje ljude, ali ga ljudi ne poznaju. Poznaje ga Allah po tome što je zadovoljan Njime. Takvi su svjetla upute."1

 

136. Imam Ali, mir s njim: "Nakon mene će se pojaviti smutnje tame i sljepila koje će poticati na sumnju. Od njih će se sačuvati samo nepoznati." Neko reče: "Ko su nepoznati, o Predvodniče pravovjernih?" Reče: "Oni za koje ljudi ne znaju šta se dešava u njihovim dušama."2

____________________

1. El-Kafi,2/225/12

2. Me'ani-l-ahbar,166/1