68) Saosjećanje, potpomaganje


Saosjećanje, potpomaganje


1199.    Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude imao dvije košulje, neka jednu obuče, a drugu neka da svome bratu."1
1200.    Imam Ali, mir s njim: "Najbolje dobročinstvo je pomaganje braće."2
1201.    Imam Ali, mir s njim: "Ne računaj svojim prijateljem onoga ko ti ne pomaže svojim imetkom."3
1202.    Imam Ali, mir s njim: "Pomaganje brata po vjeri uvećava opskrbu."4
1203.    Imam Sadik, mir s njim: "Približavajte se Allahu, dž.š., potpomaganjem svoje braće."5
1204.    Imam Sadik, mir s njim: "U koga ne budu dvije stvari, bježi od njega, bježi od njega, bježi od njega!" Neko upita: "Koje?" Imam reče: "Namaz na vrijeme i čuvanje namaza te pomaganje braći."6
1205.    Imam Kazim, mir s njim, je rekao Džaferu ibn Muhammedu El-Asimiju: "Asime, kakvi ste medu sobom po pitanju povezanosti i potpomaganja?" On reče: "Najbolje što može biti." Imam upita: "Da li neko od vas kada je u oskudici ulazi u dućan ili kuću svoga brata po vjeri i uzima iz njegove kese s novcem koliko mu treba, a da ga brat ne kori zbog toga?" Odgovori: "Ne." Imam reče: "Onda niste prijateljski povezani onako kako ja želim."7

_____________________________
1. Mekarimu-l-ahlak, 2/380/2661
2. Gureru-l-hikem, 3023.
3. Isto, 10276.
4. El-Bihar, 74/395/22.
5. EI-HisaI, 8/26.
6. Isto, 47/50.
7. El-Hisar, 74/231/28.