65) Pobožnost

 

1162.    Poslanik, s.a.v.a.: "Svaka stvar ima svoj temelj, a temelj vjerovanja je pobožnost."1

1163.    Poslanik, s.a.v.a.: "Temelj vjere je pobožnost."2

1164.    Poslanik, s.a.v.a.: " Vaša najbolja vjera je pobožnost."3

1165.    Imam Ali, mir s njim: "Nema bolje tvrđave od pobožnosti."4

1166.    Imam Ali, mir s njim: "Pobožnost je štit."5

1167.    Imam Ali, mir s njim: "Ko nas voli, radit će kako mi radimo, i pomoći će se pobožnošću, jer pobožnost je ono najbolje čime se može pomoći i u dunjalučkim i u ahiretskim stvarima."6

1168.    Imam Bakir, mir s njim: "Najteži ibadet je pobožnost."7

1169.    Imam Sadik, mir s njim: "Budite pobožni jer je to vjera koju slijedimo, njome služimo Allahu i želimo je takvu svojim prijateljima."8

1170.    Imam Sadik, mir s njim: "Nije od nas - i nema vrijednosti - onaj ko živi u gradu od sto hiljada ili više ljudi, a da u njemu ima neko pobožniji od njega."9

 

Plod pobožnosti

 

1171.    Imam Ali, mir s njim: "Plod pobožnosti je ispravnost duše i vjere."10

1172.    Imam Ali, mir s njim: "Pobožnost je prepreka za činjenje zabranjenih djela."11

1173.    Imam Ali, mir s njim: "Pobožnost je temelj bogobojaznosti."12

1174.    Imam Ali, mir s njim: "Spoznaja se razvija samo uz pobožnost."13

1175.    Imam Sadik, mir s njim: "Budite bogobojazni i čuvajte svoju vjeru pobožnošću’"14

__________________

1. Kenzu-l 'umnial, 72M.

2. Isto, 7300.

3. El-Bihar, 70/304/18.

4 Nehdžu-I-belaga, mudrost 371.

5. Isto, mudrost 4.

6. El-Bihar, 70/306/30.

7. El-Kafi, 2/77/5.

8. Emali-t-Tusi,281/544.

9. El-Kafi,2/78/10.

10. Gureru-l-hikem. 4636.

11. Isto, 1436.

12. Isto, 1107.

13. Isto, 10689.

14. El-Kafi,2/76/2.

 


Uloga poboinosti u ibadetu


1176.    Imam Ali, mir s njim: “Nema koristi od obreda u kojem nema pobožnosti."1
1177.    Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Pobožnost je nît obreda: ako se prekine, odlazi i vjera, kao što se raspada i niska kada se prekine konac."2
1178.    Imam Sadik, mir s njim: “Nema koristi od zalaganja u ibadetu u kojem nema pobožnosti."3
1179.    Imam Sadik, mir s njim, u savjetu Amru ibn Seidu: “Savjetujem ti bogobojaznost, pobožnost i zalaganje. I znaj da nema koristi od zalaganja u kojem nema pobožnosti!"4


Tumačenje pobožnosti


1180.    Poslanik, s.a.v.a.: “Pobožnost je gospodar djela. Ko nema pobožnosti da ga spriječi od neposlušnosti Allahu, kada mu se pruži prilika da bude neposlušan, Bog neće obratiti pažnju na njegova djela zato što je pobožnost strah od Boga - i u tajnosti, i u javnosti, umjerenost - i u oskudici, i u obilju, i pravednost - i u radosti, i u srdžbi."5
1181.    Imam Ali, mir s njim: “Osnova pobožnosti je kloniti se grijeha i udaljavati se od zabranjenog."6
1182.    Imam Ali, mir s njim: “Pobožnost je zaustavljanje pri sumnji."7
1183.    Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o pobožnim ljudima: “To su oni koji se čuvaju Allahovih zabrana."8
1184.    Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o pobožnim ljudima: “ To su oni koji se čuvaju Allahovih zabrana i klone ih se, a ako se ne čuvaju sumnjivih stvari, upadaju u haram ne znajući za njega."9


Najpobožniji ljudi


1185.    Poslanik, s.a.v.a. "Okani se onoga što je Allah, dž.š., zabranio, bit ćeš najpobožniji čovjek!"10

_____________________
1. El-Mehasin, 1/65/9.
2. Tenbihu-l-havatir, 2/88.
3. El-Kafi, 2/77/4.
4. El-Bihar, 70/296/1.
5. Kenzu-l-'ummal, 7299.
6. Gurrru-l-hikrm, 3097.
7. Isto, 2161.
8. El-Kafi, 2/77/8.
9. El-Bihar, 70/303/15.
10. Isto, 69/368/4.

 

1186. Imam Ali, mir s njim: "Najpobožniji ljudi su oni koji se najviše klone prohtjeva."1
1187. Imam Ali, mir s njim: "Najoštroumniji od vas su najpobožniji."2
1188. Imam Bakir, mir s njim: "Rekao je Allah, dž.š.: 'O sine Ade-mov, kloni se onoga što sam ti zabranio, bit ćeš od najpobožni-jih ljudi!'"3

____________
1. Gureru-l-hikem, 3368.
2. Isto, 2839.
3. El-Kafi,2/77/7