64)    Ostavština, miraz

 

Ostavština

 

Allah vam naređuje da od djece vaše muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima. A ako bude ženskih više od dvije, njima dvije trećine onoga što je ostavio, a ako je samo jedna, njoj polovina. A roditeljima, svakom posebno šestina od onoga što je ostavio, ako bude imao dijete...1

 

1156.    Imam Sadik, mir s njim, pošto je bio upitan za razlog davanja muškom djetetu koliko dvjema ženskim: "Ženi nije obavezan džihad, izdržavanje, isplaćivanje krvarine, a time je obavezan muškarac."2

 

1157.Imam Rida, mir s njim, pošto je bio upitan za razlog davanja muškom djetetu koliko dvjema ženskim iz ostavštine: "Razlog zbog kojeg je ženskom data polovina onoga što se daje muškom je okolnost da žena udajom preuzima mehr koji joj daje muž. Upravo zbog toga je muškom uvećan dio u ostavštini. Drugi razlog zbog kojeg se muškom daje kao dvjema ženskim je u činjenici da kada žena ima potrebu za nečim, upravo joj muž to treba osigurati i on se također brine za njeno izdržavanje, a žena nije obavezna njega izdržavati, niti, kada se za tim ukaže potreba, plaćati njegove troškove. Zbog toga je Allah, dž.š., uvećao muškarcu, i to su riječi Allahove: Muškarci su skrbnici ženama, zbog toga što im je Allah dao prednost jednim nad drugima, i zbog toga što ih muškarci izdržavaju iz svoga imetka."3

 

Prepreke ostavštine, miraza

 

158. Poslanik, s.a.v.a.: "Nema ostavštine za ubicu."4

1159.    Poslanik, s.a.v.a.: "Dijete bluda nikoga ne nasljeduje niti njega neko nasljeđuje."5

1160.    Imam Sadik, mir s njim: "Musliman sprječava nevjernika da ga (muslimana) naslijedi (nevjernik), a on (musliman) ga (nevjernika) nasljeđuje; nevjernik sprječava vjernika (u nasljeđivanju), ali ga (vjernika) ne nasljeduje."6

_____________________

1. En-Nisa, 11         

2. El-Kafi. 7/85/3

3. Ujuni ahbari-r-Rida,2/98/1.

4.  El-Kafi, 7/142/5.                             

5. Kenzu-l-ummal, 30447. 

6. El-kafi,7/141/5. 

 

Nasljeđe poslanika


I Sulejman naslijedi Davuda i reče: "O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičiji govor i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prednost jasna!"1
Bojim se rođaka svojih poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe nasljednika da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini ga, Gospodaru moj, onim Koji Si zadovoljan.2


1161. Imam Bakir, mir s njim: "Došla je Fatima, mir s njom, Ebu Bekru da traži svoje nasljedstvo. Došao i Abbas ibn Abdu-l-Muttalib tražiti svoje nasljedstvo, a s njima je došao i Ali, mir s njim. Ebu Bekr im reče: 'Rekao je Poslanik, s.a.v.a.: Mi poslanici ne ostavljamo nasljeđe: ono što ostane iza nas je milostinja. Zatim je dodao: Onoga koga je Poslanik izdržavao ja ću izdržavati.' Reče Ali, mir s njim: I Sulejman naslijedi Davuda, i Zekerijja je rekao: Da naslijedi mene i porodicu Jakubovu. Ebu Bekr reče: 'To je tako, a ti, tako mi Allaha, znaš ono što ja znam!' Ali, mir s njim, reče: 'Ovo ne govorim ja, već Allahova knjiga.' Zatim su njih troje ušutili i otišli."3

_________________
1. En-Neml, 16.
2. Merjem, 5-6.
3. Et-Tabekatu-l-kubra,2/315.