60) Duboka starost

 

 

1071. Poslanik, s.a.v.a.: "Pokraj čovjeka stoji devedeset devet razloga smrti; ako ga ne susretnu, on dočeka duboku starost."1

1072. Imam Ali, mir s njim: "Plod dugog života je bolest i duboka starost."2

 

Šta u starosti postaje mlado u čovjeku

 

1073. Poslanik, s.a.v.a.: "Čovjek ostari, ali dvije stvari u njemu postanu mlade: pohlepa i želja."3

1074. Poslanik, s.a.v.a.: "Čovjek ostari, ali dvije stvari u njemu se pod-mlade: pohlepa za imetkom i požuda za životom."4

 

Razlozi starosti

 

1075. Imam Ali, mir s njim: "Briga je pola starosti."5

1076. Imam Sadik, mir s njim: "Četiri stvari donose prijevremenu starost: jedenje suhog mesa, sjedenje na vlažnoj zemlji, uspinjanje stepeništem i spolni odnos sa starom osobom."6

___________________

1. Tenbihu-l-havatir, 1/272.

2. Gureru-l-hikem, 4623.

3. Tuhafu-l-'ukul, 56.

4. EI-Hisal, 73/112.

5. Nehdžu-l-belaga, mudrost 143.

6. Tuhafu-l-'ukul, 317.