57) Napuštanje, razdvajanje

 

Napuštanje, odvajanje

 

1041. Poslanik, s.a.v.a.: “Izbjegavanje brata muslimana je poput pro-Ijevanja njegove krvi."1

1042. Poslanik, s.a.v.a.: "O Ebu Zerre, čuvaj se izbjegavanja braće jer se djela ne primaju uz izbjegavanje."2

1043. Imam Sadik, mir s njim: "Iblis je veseo dok su dva brata muslimana međusobno razdvojena. Kada se pomire, koljena mu se rastaču, zglobovi odvajaju te zapomaže: 'Teško meni, propadoh."3

1044. Imam Sadik, mir s njim: “Neće se međusobno razdvojiti dva čovjeka usljed prepirke, a da jedan od njih ne zaslužuje odricanje i prokletstvo, a često to zaslužuju obojica." Muattab priupita: "Uredu za onoga ko učini nepravdu, ali kakva je krivica onoga kome je ona učinjena?" Imam reče: "Zato što nije zvao brata na izmirenje i nije prešao preko njegovih riječi. Čuo sam svoga oca kako je govorio: 'Kada se dvojica posvađaju i kada jedan od njih nadjača, onaj kojem je učinjeno zlo treba otići ovom prvom i reći mu: Brate, ja sam krivac, da bi prestala razdvojenost među njima, jer je Allah, dž.š., Pravedan Sudija i nadoknadit će pravo onome kome je učinjeno zlo, uzevši ga od nasilnika.'"4

 

Zabrana trajanja ljutnje s bratom više od tri dana

 

1045. Poslanik, s.a.v.a.: “Nema ljutnje duže od tri dana."5

1046. Poslanik, s.a.v.a.: “Nije dozvoljeno vjerniku da bude ljut na svoga brata više od tri dana."6

1047. Poslanik, s.a.v.a.: “Nije dozvoljena ljutnja više od tri dana. Ako se susretnu ljudi pa jedan od njih nazove selam, a drugi mu odgovori, obojica imaju nagradu, a ako neko ne odgovori na selam, onaj koji je poselamio čist je od grijeha, a onaj drugi je grjesnik."7

______________

1. Kenzu-l-ummal. 24789.                               

2. El-Bihar, 77/99/3.                                           

3. El-Kafi. 2/346/7                                                  

4. Isto. 2/344/1.

5. Isto, 2/344/2

6. Kenzu -l- ummal. 24793.

7. Et Tergibu ve-t-terhib, 3/457/7.

 

1048. Poslanik, s.a.v.a.: "Ne okrečite leđa jedni drugima i ne prekidajte međusobne veze i budite braća, o robovi Allahovi! Ljutnja vjernika može biti samo tri dana. Ukoliko nakon toga ne počnu govoriti, Allah se okreće od njih sve dok ne progovore."1

1049. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada se posvađaju dva muslimana i njihova ljutnja potraje tri dana i ne pomire se, obojica izlaze iz islama i među njima nema nikakve vjerske povezanosti. Koji od njih prvi progovori s bratom, bit će bliži Džennetu na Sudnjem danu."2

1050. Imam Bakir, mir s njim: "Neće potrajati ljutnja među dvama vjernicima duže od tri dana, a da ih se ja ne odreknem trećega dana." Neko upita: "O sine Poslanikov, to je stanje nasilnika, a zašto i onoga kojem je zlo učinjeno?" Odgovori: "Zato što nije otišao kod krivca i rekao mu: 'Ja sam kriv', kako bi se pomirili!"3

________________

1. Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/457/8.

2. El-Kafi. 2/345/5.

3. El- Bihar, 75/188/10.