56) Iseljenje (hidžra)

 

Iseljenje

 

1028. Poslanik, s.a.v.a.: "O ljudi, selite se i držite se islama, jer dok postoji džihad, hidžra neće prestati."1

1029. Poslanik, s.a.v.a.: "Dvije su vrste selidbe: jedna je selidba od grijeha, a druga je da se iseliš prema Allahu i Poslaniku. I do vremena dok se prima pokajanje, hidžra se ne prekida."2

1030. Imam Ali, mir s njim: "Iseljenje je punosnažno na svojim prvotnim granicama. Allah nema potreba nikakvih kod stanovnika Zemlje, ni kod onih koji vjeru taje, ni kod onih koji je objelodanjuju. Iseljenikom se nazivaju samo oni koji spoznaju dokaz na Zemlji: ko ga spozna i potvrdi, on je iseljenik, i ne naziva se slabim onaj do koga je dokaz stigao te ga je on ušima svojim čuo i srce mu ga prihvatilo."3

1031. Imam Bakir, mir s njim: "Ko dobrovoljno pristupi islamu, on je iseljenik."4

 

Najbolje iseljenje

 

I poganosti se kloni! 5

 

1032. Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolje iseljenje je da se udaljiš od onoga što Allah ne voli."6

1033. Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolje iseljenje je da se udaljiš od zla."7

1034. Poslanik, s.a.v.a.: "Iseljenik je onaj koji se kloni grešaka i grijeha."8

_________________

1. Kenzu-l-'ummal, 46260.

2. Isto, 46262

3. Nehdžu-I-belaga. govor 189

4. El-Kafi. 8/148/126

5. El-Muddessir, 5.

6. Kenzu-l-'ummal, 4626.1

7. Isto, 46264.

8. Isto, 676.

 

Iseljenje iz grješničkih mjesta

 

Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleci će upitati: "šta je bilo s vama?" ‘ Bili smo potlačeni na Žemlji" - odgovorit će. "Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti - reći će meleci, i zato će njihovo prebivalište biti Džehennem, a užasno je on boravište.1

O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato se samo Meni klanjajte!2

 

1035. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se iseli zarad vjere iz jednog mjesta u drugo, pa makar se radilo čak o samo jednom pedlju, Džennet je za njega obavezan i bit će prijatelj Ibrahima, a.s., i Muham-meda, s.a.v.a."3

1036. Imam Sadik, mir s njim, u vezi s Božijim riječima: O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana: "Kada stanovnici u nekom mjestu postanu neposlušni Allahu, dž.š., a ti se nalaziš u njemu, trebaš se iseliti u drugo."4

 

Zabrana primanja arapskih običaja nakon Hidžre

 

1037. Poslanik, s.a.v.a., u savjetu Aliju, mir s njim: "Nakon Hidžre nema usvajanja starih arapskih običaja."5

1038. Poslanik, s.a.v.a.: "Odričem se svih muslimana koji žive s idolopoklonicima u nevjerničkim zemljama."6

1039. Imam Sadik, mir s njim: "Čovjek koji usvoji stare arapske običaje nakon Hidžre, napušta tekovine Ehli-bejta nakon što ih je spoznao."7

1040. Imam Rida, mir s njim: "Zabranio je Allah, dž.š., primanje starih arapskih običaja nakon Hidžre jer to uzrokuje da čovjek izađe iz vjere i da odustane od pomaganja Poslaniku, s.a.v.a., i Božijim dokazima, kao i uništavanja svačijeg prava usljed življenja s beduinima. Zbog toga, ako čovjek u potpunosti spozna vjeru, nije mu dopušteno da sjedi s neznalicama jer postoji bojazan za njega i nije sigurno da neće napustiti znanje i ući među neznalice te ostati s njima."8

_____________

1. El-Nisa.97.

2. EI-'Ankebut, 56.

3. Medžme u l-bejan, 3/153.

4. Isto, 8/455.

5. Vesailu-š-ši'a,11/75/1.

6 Nevadiru-r-Ravendi, 23.

7. Me'ani-l-ahbar, 265.

8. Veailu-š-ši'a. 11/75/2.