53) Ljudi

 

 

968. Imam Ali, mir s njim: "Ljudi su poput drveća - napajaju se sa istog izvora, a daju različite plodove."1

969. Imam Sadik, mir s njim: "Tri su stvari koje trebaju svim ljudima: sigurnost, pravda i udobnost života."2

970. Imam Sadik, mir s njim: "Držite se sebi ravnih ljudi i srednjeg staleža jer ćete među njima naći nalazišta dragulja."3

 

Jednakost ljudi u pravima

 

971. Poslanik, s.a.v.a.: "Ljudi su jednaki poput zuba na češlju."4

972. Imam Ali, mir s njim: "Ljudi su jednaki u pravima."5

973. Imam Ali, mir s njim: "Ljudi su, sve do Adema, a.s., jednaki."6

974. Imam Ali, mir s njim, dao je dvjema ženama - jedna je bila Arapkinja, a druga nije - istu vrijednost dirhema i hrane. Arapkinja je rekla: "Ja sam Arapkinja, a ona je strankinja." Imam je odgovorio: "Tako mi Allaha, dž.š., ne vidim boljim djecu Ismailovu u pitanju državne blagajne od djece Ishakove."7

 

Ko nije od ljudi

 

975. Imam Sadik, mir s njim, čovjeku koji ga je upitao: "Je li sva ova stvorenja vidiš ljudima?" - odgovorio je: "Od njih izuzmi one koji ne peru zube, koji na tijesnim mjestima sjede prekr-štenih nogu, one koji se bave onim što ih se ne tiče, one koji raspravljaju o onome što ne znaju, one koji bez razloga leže u bolesničkoj postelji, one koji su uznemireni i rastuženi bez razloga, one koji se protive pravu svoga prijatelja, a za koje se svi drugi slažu, one koji se hvale vrlinama svojih očeva, ali sami od toga nemaju ništa, oni su poput vrijesa koji se guli sloj po sloj dok se ne dođe do srži, ili, kako Allah, dž.š., kaže: Oni su kao stoka, čak su i više zalutali."8

_________________

1. Gureru-l-hikem,2097.                                

2. Tuhafu-I- ukul, 320.                                     

3. Mustedreku-l-vesail, 12/310/14167.                       

4. Kenzu-l-'ummal, 24822. 

5. Nehdžu-s-se'ade2/97

6. El-Bihar, 78/57/119.

7. Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid,2/200,201

8. El-Hisal, 409/9;El-Araf,179

 

 

Objašnjenje rijeci

 

976. Imam Kazim, mir s njim, rekao je Fadlu ibn Junusu: "Učini dobro, reci dobro i ne budi imme'ah" Fadl upita: "Šta je to itnme'ah?" Imam reče: "Ne reci da si sa svjetinom, ili da si poput jednoga od njih. Poslanik, s.a.v.a., rekao je: 'O ljudi, postoje samo dva puta, Put dobra i put zla, pa nemoj da vam put zla bude miliji od Puta dobra." (Tuhafu-l-'ukul, 413.)