47) Duša

 

Duša koja na zlo navodi

 

Ja ne pravdam sebe, zaista duša naređuje zlo, osim one kojoj se moj Gospodar smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je.1

 

889. Imam Ali, mir s njim: "Duša koja obmanjuje podilazeći poput licemjera, predstavljajući se za gorljivog prijatelja, čim prevari i dočepa se čovjeka, zavlada njime poput dušmanina te drsko izdaje naređenja, dovodeći ga u loš položaj."2

890. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, u šaputanjima Allahu: "Bože moj, žalim Ti se na dušu što na zlo naređuje i na griješenje požuruje i što je pohlepna na neposlušnost Tebi... Puna je izgovora i ima duge želje; ako je stigne zlo, uznemirena je, ako je zadesi dobro, nepristupačna je, nagodna je za igru i zabavu, puna je nemara i nepažnje, požuruje me na grijeh, a odgađa mi pokajanje."3

 

Duša koja sama sebe kori

 

I tako mi duše koja sebe kori.4

891. Poslanik, s.a.v.a., u savjetu Ibn Mesudu: "O Ibn Mesude, mnogo čini dobra i dostojna djela. Zaista će se i dobročinitelj i grješnik kajati. Dobročinitelj će govoriti: 'Kamo sreće da sam više dobrih djela činio!' A grješnik će govoriti: 'Podbacio sam!' To podvrđuju Božije riječi: / tako mi duše koja sebe kori!"4

 

Poučavanje i odgajanje duše

 

I duše i Onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini, uspjet će samo onaj ko je očisti, a bit će izgubljen onaj koji je na stranputicu odvodi!6

____________________

1. Jusuf,53. 

2. Gureru-l-hikem, 2106.

3. El-Bihar,94/143

4. El-Kijame,2

5. Mekarimu-l-ahlak, 2/353/2660.

6. Eš-Šems,7/10

 

 ********************

 

 

892. Imam Ali, mir s njim: "O ljudi, prionite odgajanju svojih duša i preusmjerite ih od pohlepe ka navikama i adetima!"1

893. Imam Ali, mir s njim: "Neprestanom borbom ovladajte svojim nefsovima!"2

894. Imam Ali, mir s njim: "Bogobojaznost je lijek bolesti srca vaših, koja otklanja nečistoće duša vaših."3

895. Imam Ali, mir s njim: "Susretnite se sa svojim nefsom okretanjem leđa njemu."4

896. Imam Ali, mir s njim: "Ko kori svoju dušu - ispravlja je, ko je hvali - žrtvuje je."5

897. Imam Ali, mir s njim: "Ko ne odgoji svoju dušu, osramotit će ga loše navike."6

898. Imam Ali, mir s njim: "Ko se ne pobrine za svoju mahanu, nad-vladat će ga strasti, a ko bude imao mahanu, smrt je za njega bolja."7

 

Plodovi plemenitosti duše

 

899. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude uvažavao svoju dušu, neće je poniziti grijehom."8

900. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude uvažavao svoju dušu, strasti će mu postati ogavne."9

901. Imam Ali, mir s njim: "Čija duša bude plemenita, u njegovim očima Dunjaluk će biti bezvrijedan."10

____________________

1. Nehdžu-l-belaga, mudrost 359.

2. Gureru-l-hikem, 2489.

3. Nehdžu-I-belaga, govor 198.

4. Gureru-l-hikrm, 2434.

5. Isto, 9103-9104.

6. Isto, 9170.

7. Emali-s-Saduk. 322/4.

8. Gureru-l-hikem, 8730.

9. Isto, 8771.

10. Isto, 9130.