44) Rasprava

 

838. Imam Ali, mir s njim, u savjetu Kumejlu: "O Kumejle, u svakom sloju ljudi postoji skupina koja se nalazi iznad drugih. Zato, čuvaj se rasprave sa prostacima. Ako ti kažu nešto ružno, strpi se i budi od onih koje je Allah opisao u Svojim riječima: A kada ini se obraćaju neznalice, oni kažu: selam”1

839. Imam Sadik, mir s njim, kada ga je Tajjar pitao vezano za ne-poželjnost raspravljanja s ljudima: "Pazi, govor poput tvoga nije nepoželjan. Čovjek koji se vine i lijepo se spusti i koji se spusti i lijepo se vine, pa ko je takav, mi nismo protiv njega."2

840. Imam Sadik, mir s njim, je upitao Ebu Džafera El-Ahvela: "Šta radi Ibn Tajjar?" El-Ahvel: "Rekoh: 'On je umro.' Reče: 'Da mu se Allah smiluje, da ga uvede u milost i obilje. Zaista je on branio nas, Ehli-bejt."3

 

Odgovor Imama na poziv za raspravu

 

841. Imam Husejn, mir s njim, čovjeku koji mu je rekao: "Sjedi da raspravljamo o vjeri!": "Slušaj, ja poznajem svoju vjeru i jasan mi je Pravi put, a ukoliko ti ne poznaješ svoju vjeru, idi i upoznaj je, što će mi rasprava? Zaista šejtan ubacuje smutnju čovjeku i šapuće mu u uho: 'Raspravljaj s ljudima o vjeri da ne pomisle kako si nemoćan i neznalica.4

_________________

1. Bešaretu-I-Mustafa, 26;El-Furkan, 63.

2.El-Bihar, 2/136/39.

3. Isto, 2/136/41.

4 Isto, 2/135/32.