31) Sala

 

Pohvala šale

 

492. Poslanik, s.a.v.a.: "Ja se šalim, ali govorim samo istinu.1

493. Poslanik, s.a.v.a.: "Vjernik je veseo i duhovit, a licemjerje smrknut i ljut."2 

494. Poslanik, s.a.v.a., kada mu je došla jedna starica, reče joj da starice ne ulaze u Džennet. Ona poče plakati. Poslanik reče: Zaista ti toga Dana nečeš biti starica. Rekao je Allah, dz.s.: Stvaranjem posebnim ćemo ih stvoriti i djevicama ih učiniti."3

495. Imam Bakir, mir s njim: "Zaista Allah, dž.š., voli one koji se u društvu šale, ali ne bestidnim govorom."4

496. Imam Sadik, mir s njim: "Nema vjernika, a da u njemu nema du'abe." Kaže prenosilac: "Upitah: 'A šta je to du'abe?' On reče: 'Šaljivdžija.'"5

497. Imam Sadik, mir s njim, je rekao Junusu Šejbaniju: "Šalite li se među sobom?" Odgovori: "Malo." On reče: "Nemojte tako, jer šala spada u lijepo ponašanje: pomoču nje uveseljavaš svoga brata. Poslanik, s.a.v.a., u nastojanju da nekoga razveseli, šalio bi se s njim."6

 

Pokuđenost šale

 

498. Poslanik, s.a.v.a.: "O Ali, ne šali se, da ne bi izgubio otmjenost, ne laži, da ne bi izgubio svjetlost!"7

499. Poslanik, s.a.v.a.: "Previše šale odnosi čast."8

500. Imam Ali, mir s njim: "Ne našali se čovjek, a da ne odbaci djelić svoga razuma."9

501. Imam Ali, mir s njim: "Šala ostavlja za sobom prikrivenu mržnju.10.

502. mam Ah, mir s nj.m: "Ko se šali, postane lahak u očima drugih.11.

503. Imam Ah, mir s npm: Koliko je neozbiljnosti koje završe ozbiljno.12.

504. Imam Sadik, mir s njim: “Šala, to je mala uvreda."13

505. Imam Sadik, mir s njim: "Ne šali se, jer će ti nestati svjetlosti."14

506. Imam Sadik, mir s njim: "Kada nekog voliš, nemoj se s njim ni šaliti, ni raspravljati."15

_________________

1. Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebid-Hadid 6/330

2. Tuhafu-l-ukul,49

3. Tehbiu-l-havatir,1/112,El-Vakia36

4. El-Kafi,2/663/4

5. Isto,2/663/2

6. Isto,2/663/3

7. Mekarimu-l-ahlak,2/32/2656

 

8. Emali-s-Saduk,223/4

 

 

 

 

 

 

9. Nehdžu-l-belaga,mudrost,450

10. Tuhafu-l-ukul,86

11. El-Bihar,77/235/3

12. Tuhafu-l-ukul,85

13. El-Kafi, 2/665/15.

14. Emali-s-Saduk, 436/3.

 

15. El-Kafi, 2/664/9.