28) Čestitost

 

"Tumačenje čestitosti

 

455. Poslanik, s.a.v.a., upitao je nekog čovjeka iz plemena Sekif: "O Sekifljane, šta je kod vas čestitost?" On odgovori: "O Poslaniče,pravednost i rad na uspostavljanju reda i mira." Reče Poslanik:

"Takoje i kod nas."1

456. Imam Ali, mir s njim, kadaje bio upitan o čestitosti: "Da u osamljenosti ne učiniš ništa od onoga čega bi se stidio pred ljudima."2

457. Imam Ali, mir s njim: "Neće čovjek u potpunosti biti čestit sve dok ne postane znalac u vjeri, umjeren u životu, izdržljiv u nevoljama kada ga snađu i sve dok bude uživao u tegobama svoje braće."3

458. Imam Ali, mir s njim: "Blagošću se upotpunjuje čestitost."4

459. Imam Ali, mir s njim: "Istinoljubivošću se upotpunjuje čestitost."5

460. Imam Hasan, mir s njim, kada je bio upitan o čestitosti: "To je čuvanje vjere, dostojanstvo duše, blago postupanje, ustrajnost u dobročinstvu, ispunjavanje prava i ukazivanje ljubavi prema ljudima."6

461. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o čestitosti: "Da te Allah ne vidi tamo gdje ti je zabranio i da ne budeš odsutan tamo gdje ti je naredio. "7

_______________

1. Kenzu-l-ummal, 8763.

2. Tuhafu-l-ukul,223

3. Isto

4. Gureru-l-hikem,4201

5. Isto,4224

6. Tuhafu-l-ukul,225

7. Isto,359