25) Iskušavanje

 

 

415. Imam Ali, mir s njim: Stvar naša je zaista teška i tegobna;može je nositi samo vjernik čije je srce Allah iskušao vjerovanjem."1

416. Imam Ali, mir s njim, govoreći o osobinama poslanika: "Allah ih je iskušavao glađu, pogađao nevoljom, provjeravao strahom."2

417. Imam Ali, mir s njim: "Iskušaj pa ga onda napusti."3

418. Imam Ali, mir s njim: "Prilikom iskušenja čovjek se uzdiže ili propada."4

419. Imam Ali, mir s njim: "Čovjek se iskušava djelom, a ne riječima."5

420. Imam Ali, mir s njim: "Trima stvarima iskušava se čovjekov razum: imetkom, upravljanjem i nesrećom. "6

421. Imam Sadik, mir s njim: "Budi s ljudima da bi ih iskušao: kada ih iskušaš steći ćeš odbojnost prema njima. "7

422. Imam Sadik, mir s njim: "Iskušajte naše sljedbenike u trima stvarima: u namaskim vremenima koliko vode računa o njima; u tajnama — kako ih čuvaju od naših neprijatelja, i u imecima — kako njima pomažu svojoj braći. "8

__________________

1. Nehdžu-l-belaga, mudrost 189.

2. Isto, govor 192.

3. Isto, mudrost 434.

4. Gureru-l-hikem, 6206.

5. isto,11026.

6. Isto, 4664.

7. El-Kafi, 8/176/196. 

8. El-Hisal, 103/62.