22) Susret sa Allahom, dž.š.

 

Želja za susretom

 

390. El-Mehadždžetu-l-bejda'; "U hadisu se kaže da je Davudu, a.s.,Allah, dž.š.,, objavio: "O Davude, stvorio sam srca onih koji žude za Mnom od Svojeg zadovoljstva i stavio sam ih u okrilje svjetlosti Moga lica.." Davud, a.s., reče: 'Čime su postigli takav položaj kod Tebe?" Allah, dž.š., reče: 'Lijepim mišljenjem o Meni,

uzdržavanjem od Dunjaluka i dunjalučara, osamljivanjem sa Mnom i povjeravanjem Meni. Zaista je ovo položaj do kojeg ne stižu, osim oni koji se odreknu Dunjaluka i dunjalučara, i koji uopće ne spominju to dvoje, i koji su posvetili srce Meni i Mene su izabrali umjesto svih stvorenja. "1

 

391. El-Mehadždžetu-I-bejdla": "O Davude, kada bi znali oni koji su Mi okrenuli leđa kako ih očekujem, i koliko Sam blag prema njima,i koliko želim da se prođu grijeha, umrli bi od želje za Mnom i

raspali bi se od ljubavi prema Meni.2

392. Poslanik, s.a.v.a., u dovi: "Tražim od Tebe zadovoljstvo u sudbini, lijep život nakon smrti, užitak gledanja u Tvoje lice i želju da Te vidim i susretnem. 3

393. Poslanik, s.a.v.a.; "Ko voli susret sa Allahom, Allah voli susret s njim. Kome je mrzak susret sa Allahom, Allahu je mrzak susrot s njim."4

394. Imam Ali, mir s njim, u pismu upućenom Egipćanima: "Želim susret sa Allahom i očekujem dobivanje dobre nagrade."5

395. Imam Ali, mir s njim: "Ko voli susret sa Allahom, dž. š., zaboravit će Dunjaluk."6

_____________________

1. El-Mehadždžetu-I-bejdla,8/58-61

2. Isto,8/62

3. Mekarimi-l-ahlak, 2/31/2069

4. Kenzu-l-umal,42121

5. Nehdzu-l-belaga,pismo 62

6. Gureru-l-hikem,8425