18) Odjeća

 

O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša,ai raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili. 1

336. Poslanik, s.a.v.a.: "Obucite se, a ne idite razgolićeni."2

337. Poslanik, s.a.v.a.: "Oblačite bijelu odjeću jer je ona najljepša i najčišća, a i svoje umrle umotajte u bijele ćefine."3

338. Imam Ali, mir s njim: "Oblačite pamučnu odjeću jer to je Poslanikova i naša odjeća "4

339. Imam Sadik, mir s njim: "Pamučna odjeća je odjeća poslanika i u njoj se tijelo razvija."5

 

Umjetenost u odjeći

 

340. Poslanik, s.a.v.a.: "Zabranio je Poslanik krajnosti u odijevanju:tanku i debelu, mehku i grubu, dugu i kratku odjeću: mora se tražiti sredina između toga. "6

341. Imam Sadik, mir s njim: "Držao je govor ljudima Ali, mir s njim,u grubom kirbasijskom ogrtaču, zakrpljenom vunom. Neko mu ukaza na to, a on reče: "Ova odjeća čini srce poniznim, a i vjernici

se povode za njom"7

342. Inam Sadik, mir s njim: "Imetak je Božiji imetak kojeg se daje čovjeku na čuvanje, a dozvolio je ljudima da od toga jedu umjereno i oblače se umjereno."8

_____________

1. El-Araf.26.

2. Kenzu-l-ummal, 41106. 

3. El-Kafi,6/445/2

4. Isto,6/450/2

5. Isto,6/449/1

6. Kenzu-l-ummal, 41172.

7. El-Bihar,79/312/14

8. Isto,79/304/17

 

Najbolja odjeća svakog vremena je odjeća ljudi tog vremena

 

343. Hammad ibn Osman: "Bio sam prisutan kod Imama Sadika,mir s njim, kada mu je jedan čovjek rekao: 'Allah te učinio čestitim, navodiš da je Ali ibn Ebi Talib, mir s njim, nosi grubu odjeću te da je oblačio odjeću od četiri dirhema i tome slično, a vidim da ti nosiš izvrsnu odjeću.! Imam mu reče:

'Ali ibn Ebi Talib, mir s njim, oblačio je spomenutu odjeću u vrijeme kada to nije bilo sporno; kada bi danas obukao takvu odjeću, privukao bi pažnju, a najbolja odjeća u svakom vremenu je odjeća ljudi tog vremena. Međutim, kada se pojavi naš Kaim (Mehdi), obući će odjeću poput Alija i ponašat će se kao on."1

 

344. Sufjan Es-Sevri: "Rekao sam Imamu Sadiku, mir s njim: 'Prenosiš da je Imam Ali, mir s njim, nosio grubu odjeću, dok ti nosiš kuhijsku i mervijsku.{ On reče: "Teško tebi! Zaista je Ali ibn Ebi Talib, mir s njim, bio u vrijeme teškoća, a kada se stanje poboljša, najzaslužniji da se koriste pogodnostima vremena su oni najčestitiji."2

345. Iznara Ride, mir s njim: "Moji siromašni. prijatelji voljeli bi da sjedim na gruboj prostirci i oblačim grubu odjeću, ali vrijeme to ne dopušta."3

346. Ebu Abbad: "Imam Rida, mir s njim, ljeti bi sjedio na hasuri, zimi na tkanini od kostrijeti, a odjeća mu je bila od debele tkanine;međutim, kada bi bio s ljudima, dotjerao bi se."4

 

Turban

 

347. Poslanik, s.a.v.a: "Turbani su krune Arapa."5

348. Poslanik, s.a.v.a.: "Odlazite u džamije veseli i sa turbanima, jer zaista su turbani krune muslimana. "6

349. Džabir: "Poslanik, s.a.v.a. je u godini kada je oslobođena Mekka ušao u nju s crnim turbanom na glavi. "7

350. Imam Sadik, mir s njim: "Poslanik, s.a.v.a., svojom je rukom zamotao Aliju, mir s njim, turban na glavu, sprijeda je pustio jedan kraj koji je na leđima ostavio da visi u dužini od četiri prsta, i tada je rekao: 'Okreni se!' Ali, mir s njim, se okrenuo. Zatim reče; 'Okreni se prema meni!" Ali, mir s njim, se okrenuo prema Poslaniku. Poslanik reče: "Krune meleka su ovakve."8

__________________

1. El-Kafi, 6/444/15

2. Mekarimu-l-ahlak, 1/220/648. 

3. Isto,1/218/642

4. Ujunu ahbari-r-Rida,2/178/1

5. El-Kafi,6/461/5

6. Kenzu-l-ummal, 41143.

7. Sunenu Ebi Davud, 4076.

8. El-Kafi,6/461/4

 

Zabranjena odjeća

 

351. Poslanik, s.a.v.a: "Zabranjeno je nošenje svile i zlata muškarcima, a dozvoljeno je ženama. "1

352. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko obuče odjeću da bi se hvalio i da bi ga ljudi gledali, neće ga pogledati Allah, dž.š. dok je ne skine.2

353. Imam Sadik, mir s njim: "Muškarac ne nosi svilu i brokat, osim u ratu?3

________________________

1. Kenzu-l-ummal, 41210.

2. Isto, 41203

3. El-Kafi, 6/453/1