17) Oštroumnost

 

Oštroumni

 

328. Poslanik, s.a.v.a.: "Oštrouman je onaj koji potčini dušu (nefs) i radi za ono što će doći nakon smrti"1

329. Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan ko su najoštroumniji vjernici:"Oni koji se najviše sjećaju smrti i koji se najozbiljnije pripremaju za nju."2

330. Poslanik, s.a.v.a.: "Najveća oštroumnost je bogobojaznost, a najveća glupost je razvrat."3

331. Poslanik, s.a.v.a: "Najoštroumniji ljudi su oni koji preispituju svoje duše i rade za ono što je nakon smrti. Najveći glupani su oni koji slijede strasti svoje duše, a očekuju od Allaha ispunjenje želja."4

332. Imam Ali, mir s njim: "Oštrouman je onaj koji spozna svoju dušu i svoja djela učini iskrenim."5

333. Imam Ali, mir s njim: "Oštrouman je onaj kojem dan današnji bude bolji od jučerašnjeg i koji odbije pogrdu od sebe. "6

334. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan u vezi sa najoštroumnijim ljudima: "Onaj koji razluči svoj Pravi put od zablude i uputi se Pravim putem."7

335. Imam Ali, mir s njim: "Od vas je najoštroumniji onaj koji je najbogobojazniji."8

____________________

1. Mukarimu-I-ahlak, 2/368/2661.

2. Ez-Zuhd lil-Husejn ibu Seid, 78/211

3. El-Bihar, 77/115/8

4. Isto,77/92/250

5. Gureru-l-hikem, 1139.

6. Isto, 1797.

7. El-Bihar, 77/378/1

8. Gureru-l-hikem, 2809.