16) Savršenstvo

 

Savršenstvo, potpunost

 

319. Imam Ali, mir s njim: "Razuman čovjek traži savršenstvo, a neznalica imetak."1

320. Imam Ali, mir s njim: "Pokazatelj čovjekovog savršenstva i brojnosti vrlina je njegova svijest o vlastitim nedostacima. "2

321. Imam Ali, mir s njim: "Na Dunjaluku nema (punog) savršenstva. "3

322. Imam Ali, mir s njim: "Savršenstvo čovjeka je u šest stvari: u dvije male, u dvije velike i dvije spoljašnje. Dvoje malo su srce i jezik:ako ratuje, ratuje srcem, ako govori, govori jezikom. Dvoje veliko

su razum i polet, a dvije spoljašnjosti su imetak i ljepota."4

323. Imam Ali, mir s njim: "Razum je savršenstvo čovjeka."5

324. Imam Ali, mir s njim: "Od čovjekovog savršenstva je da napusti ono što ga ne ukrašava. "6

325. Imam Ali, mir s njim: "Ogrni se odjećom stida, uhvati štit vjernosti, čuvaj bratstvo, malo pričaj sa ženama, da bi se upotpunila tvoja uzvišenost."7

326. Imam Bakir, mir s njim: "Savršenstvo istinsko je u dubokom shvatanju vjere, strpljivosti pri udarcima sudbine i planiranju života. "8

327. Imam Sadik, mir s njim: "Bit će potpun onaj kome budu date tri osobine — pa ih pravilno upotrijebi: razum, ljepota i rječitost."9

________________

1. Gureru-l-hikem, 579. 

2. Isto,9442

3. Isto,331

4.  Me'ani-l-akbar, 150/1.

5. Gureru-l-hikem,7244

6. Alamu-d-din,292

7. Gureru-l-hikem, 4536.

8. El-Bihar, 78/172/3,

9. Tuhafu-l-ukul, 320.