96) Slušanje

 

Vrijednost slušanja sa razumijevanjem

 

1461. Imam Ali, mir s njim: "Ako nisi učenjak koji govori, budi slušalac koji shvata."1

1462. Imam Ali, mir s njim: "Znajte da je najboljega sluha ono uho koje razumijeva opomenu i prihvata je."'2

 

Onaj čije uši ne čuju

 

I reći ce: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!"3

 

1463. Imam Ali, mir s njim: "Nije tako da svako srce razumijeva, da svako uho čuje i da svako oko vidi."4

 

Ispravno slušanje

 

1464. Imam Ali, mir s njim: "Navikni svoje uši na ispravno slušanje i ne slušaj ono što ti ne uvećava dobro!"5

1465. Imam Ali, mir s njim: "Onaj ko sluša spominjanje Allaha i sam je onaj koji spominje Allaha!"6

1466. Imam Ali, mir s njim: "Ko ispravno sluša, ubrzava korist."7

 

Obaveze slušača

 

Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zoisto. odgovarati."8

 

1467. Imam Ali mir s njim: "Propisano je ušima da ne slušaju grijeh." Rekao je uzviseni Allah: On vam je već u Knjizi objavio: kad ćujete da Allahove reci poricu i da im se izruguju,ne sjedite sa onima koji ’to cine dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit ćete kao i oni.’9

______________

 

1 Gureru-l-hikem, 4090,

2 Nehdjul Belaga,govor 102

3 El-Mulk, 10.

4 Nehdjul Belaga,govor 88

5 Gureru-l-hikem, 6234.

6 Isto, 5579.

7 Isto, 9243.

8 El-lsra, 36.

9 Nuru-s-sekalejn, 1/564/628.