91) Oružje

 

Nagrada zbog izrade oružja

 

1407. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Allah, dž.š., će uvesti u Džennet tri osobe zbog jedne strijele: onoga koji ju je s dobrom namjerom napravio, onoga koji će je odapeti i onoga koji je dodaje."1

 

Oružje i dobro

 

Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju vašem.2

 

1408. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Sve dobro je u maču i pod njegovom sjenom. Ljude ništa neće popraviti, osim mača, a mačevi su ključevi Dženneta i Džehennema."3

1409. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Džennet je u hladu mačeva."'4

1410. Imam Sadik, mir s njim: "Allah, dž.š., je poslao ljudima Svoga Poslanika sa islamom i tokom deset godina oni su se ustegli i nisu ga prihvatili, sve dok mu nije naredio ratovanje. Dobro je u maču i pod njegovom sjenom i ponovo će se vratiti potreba za njim kao i na početku."5

 

Zabrana prodaje oružja neprijateljima islama

 

1411. Božiji Poslanik, s.a.v.a., savjetujući Alija, mir s njim: "O Ali! Deset ljudi iz ovog ummeta bit će nevjernici u Allaha Velikoga: jedan od njih je onaj koji prodaje oružje onima koji su u ratu s muslimanima."6

______________________

1 Sunenu Ebi Daviud,2513.

2 En-Nisa, 102.

3 El-Bihar, 100/9/10.

4 Kenzu-l-'ummal, 10482.

5 Ei-Kafi, 5/7/7

6 El-Fekih, 4/356/5762.