81) Darežljivost

 

Darežljivost

 

1288. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Darežljivost jc uzvišena ćud Allahova.”1

1289. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Allah nema prijatelja, a da ga nije po prirodi učinio sklonim darežljivosti."2

1290. Imam Ali, mir s njim: "Darežljivost je bliskost Allahu."3

1291. Imam Ali, mir s njim: "Razum nije podržan, osim darežljivošću."4

1292. Imam Ali, mir s njim: "Darežljivost je plod razuma, a skromnost dokaz plemenitosti."5

1293. Imam Ali, mir s njim: "Darežljivost sije sjeme ljubavi."6

1294. Imam Ali, mir s njim: "Darežljivošću se stiče ljubav i uljepšava ponašanje."7

1295. Imam Sadik, mir s njim: "Darežljivost je ponašanje vjerovjesni-ka i stub vjerovanja. Nema vjernika ako nije darežljiv i nema darežljivog ako ne posjeduje čvrsto uvjerenje i uzvišeno stremljenje, jer je darežljivost zraka čvrstog uvjerenja. Ko spozna cilj, njemu je neznatno ono šta udjeljuje."8

1296. Imam Sadik, mir s njim: "Najbolji od vas su velikodušni, a najgori su tvrdice."9

 

Darežljivi

 

1297. Musau, a.s., je objavljeno: 'Ne ubijaj Samirijja jer je on darežljiv čovjek!’"10

1298. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Darežljivi je blizak Allahu, blizak ljudima i blizak Džennetu."11

1299. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "I’redi preko greške darežljiva čovjeka jer Allah njega pomaže kad god posrne."12

1300. Imam Sadik, mir s njim: "Darežljiv mladić uprljan grijesima draži je Allahu, dž.š., od pobožnog starca tvrdice."13

_________________

1 Kenzu-l-ummal 15926.

2 Isto, 16204

3 EI-Bihhar, 72/193/9.

4 Isto, 78,7/59.

5 Gureru-l-hikem, 2145.

6 Isto. 306.

7 Isto, 1600.

8 El-Bihar, 71/355/17.

9 Isto. 71/350/3.

10 Ef-Kafi, 4/41/13.

11 El-Bihar, 73/308/37.

12 Kenzu-l-'ummal, 16212

13 El-Bihar, 73/307/34.

 

1301. Imam Rida, mir s njim: "Darežljiv čovjek jede hranu kod drugih ljudi da bi i oni jeli kod njega, a škrtac ne jede hranu kod drugih ljudi da ni oni ne bi jeli kod njega."1

 

Granica darežljivosti

 

Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu - da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao!2

1302. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najdarežljiviji čovjek je onaj koji dadne zekat na svoj imetak."3

1303. Imam Ali, mir s njim: "Velikodušnost je da svoj imetak dobrovoljno udjeljuješ, a da prema tuđem imetku budeš uzdržan."4

1304. Imam Sadik, mir s njim: "Čovjek velikodušan i plemenit je onaj ko udjeljuje svoj imetak ondje gdje priliči."5

1305. Imam Sadik, mir s njim: "Darežljivost je ono davanje koje nije potaknuto molbom, a ono koje je potaknuto molbom posljedica je srama i izbjegavanje prijekora."6

1306. Imam Askeri, mir s njim: "Darežljivost ima mjeru, ako se ona prede, to je rasipanje."7

__________________

1 El-Bihar, 71/352/8.

2 El-Isra, 29.

3 El-Bihar, 77/122/2.

4 Gureru-l-hikem, 1928

5 El-Bihar. 71/353/11.

6 Isto, 71/357/21.

7 Isto, 69/407/115.