80) Džamija

 

Džamija je Božija kuća

 

Džamije su Allaita radi, i ne molite se, pored Allaita, nikome!'1

 

1279. Imam Sadik, mir s njim: "Čvrsto se držite odlaska u džamije jer su to kuće Božije na Zemlji! Ko ode u njih sa abdestom, Allah će ga očistiti od grijeha i upisat će ga u Njegove posjetitelje. Zato, mnogo u njima činite namaz i dove!"2

 

Održavanje džamija

 

Allaltove džamije održavaju oni koji u Allaita i u Onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga, osim Allaita, ne boje; oni su. nadati se, na Pravom putu.3

1280. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje Ebu Zerra o načinu održavanja džamije: "U njoj ne dižite glasove, ne upuštajte se u govor o neistini i ne obavljajte kupoprodajne poslove. Dok si u džamiji, prođi se besmislica. Ako ne učiniš tako, na Sudnjem danu nikoga ne kori, osim sebe."4

1281. Imam Sadik, mir s njim: "Onome ko izgradi džamiju Allah će izgraditi kuću u Džennetu!"5

 

Odlazak u džamiju

 

1282. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude išao u džamiju želeći klanjati u džematu, za svaki korak ima sedamdeset hiljada dobrih djela, njegov položaj se isto toliko uzdiže, pa ako umre u tom stanju, Allah zaduži sedamdeset hiljada meleka koji će ga obilaziti u kaburu, koji će mu praviti društvo u samoći i tražiti za njega oprost, sve dok ne bude proživljen."6

___________________

1 El-Džinn.18

2 Emali-s-Saduk,293/8

3 Et-Tevbe.18

4 Mekarimu-l-qhlak. 2/374/2661

5 El-KafÎ. 3/368/1.

6 El-Bihar, 76/336/1.

 

Sjedenje u džamiji

 

1283. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "O Ebu Zerre! Zaista ti Allah Uzvišeni sve dok sjediš u džamiji daruje za svaki udisaj jedan stepen u Džennetu, meleci donose salavate na tebe i za svaki udisaj upisuje ti se deset dobrih djela i briše deset grijeha!"1

 

Blizina džamije i namaz u džamiji

 

1284. Imam Ali, mir s njim: "Nema namaza izvan džamije za onoga koji živi u susjedstvu džamije, osim ako ima valjano opravdanje ili je bolestan." Neko je upitao: "O Zapovjednice pravovjernih, ko se smatra susjedom džamije?" On reče: "Ko čuje glas poziva na namaz."2

1285. Imam Ali, mir s njim: "Harem džamije je četrdeset lakata, a njegov komšiluk je četrdeset kuća sa četiri strane."3

 

Ponašanje u džamiji

 

1286. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude jeo ovo povrće ružnog mirisa (bijeli luk), neka ne prilazi našoj džamiji, a nema smetnje za onoga ko ga pojede pa ne dođe u džamiju."4

128/. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne pravite džamije prolazima u kojima nećete klanjati ni dva rekata!"5

_______________

1 El-Bihar, 77/85,3. 

2 Isto, 83379/47

3 El-Hisal. 544/20. 

4 El-Bihar, 84/9/83.                   

5 Emali-s-Saduk, 344/1.