8) Zadržavanje robe dok ne poskupi

 

63. Božiji Poslanik, s.a.v.a: "Zadržavanjem robe dok ne poskupi bave se samo vjerolomnici."1

64. Božiji Poslanik, s.a.v.a: "Zadržavanjem robe dok ne poskupi bave se samo grješnici."2

65. Imam Ali, mir s njim: "Zadržavanje robe dok ne poskupi je uzrok uskraćenosti."3

66. Imam Ali, mir s njim: "Zadržavanje robe dok ne poskupi je priroda nečasnih ljudi."4

67. Imam Ali, mir s njim: "Zadržavanje robe dok ne poskupi je niskost."5

68. Imam Ali, mir s njim: "Zadržavanje robe dok ne poskupi je naporna jahalica."6

69. Imam Ali, mir s njim: "Naprezati se radi zadržavanja robe dok ne poskupi svojstvo je neukih."7

70. Imam Ali, mir s njim, kada je Aštara slao za namjesnika u Egipat:"Znaj uz to da su mnogi od njih trgovci i privrednici vrlo uskogrudi i pretjerano škrti, da gomilaju dobra zarađivanjem nepoštenim, te da određuju cijenu visoku dobara u prodaji. To je izvor zla za svijet obični, a sramota za službenike uprave. Zato, spriječi zadržavanje dobara dok ne poskupe, jer je Poslanik, mir i blagoslov Allahov s njim i njegovim, to zabranio!"8

71. Imam Ali, mir s njim: (Ni u jednom zadržavanju robe koje nanosi štetu ljudima i uvećava cijene nema nikakva dobra."9

72. Imam Sadik, mir s njim: "Allah, dž.š., učinio je dobro robovima u pogledu zrna pšenice time što je poslao žižak, jer da je drugačije,vladari bi ga pohranjivali kao što pohranjuju zlato i srebro."10

 

Onaj koji zadržava robu dok ne poskupi

 

73. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Proklet je onaj koji zadržava robu dok ne poskupi!"11

________________________

1! Kenzu-l-'ummal, 9738.                                          

2 Tsto, 9723; Sahihu Muslim, 3013.                        

3. Gureru-l-hikem, 256.                                                

4 Isto, 607.                                                                           

5 Isto, 112.                                                                     

6 El-Kafi, 8/19/4.

7 Gureru-l-hikem, 9349.

8 Nehdžu-l-belaga, pismo 53.

9 Mustedreku-l-vesail, 13/274/15337.

10. El-Bihar, 103/877/3.

11 Isto, 62/292; Kenzu-l-'ummal, 9716.

 

74. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onaj koji zadržava robu dok ne poskupi na našoj tržnici je poput nevjernika u Allahovoj Knjizi."1

75. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kako je samo loš rob onaj koji zadržava robu dok ne poskupi! Ako Uzvišeni Allah smanji cijene, zapada u tugu, a ako ih uveća, raduje se."2

76. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Oni koji zadržavaju robu dok ne poskupi i ubice ljudi bit će proživljeni u Džehennemu na istom stepenu."3

77. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Svako ko hranu pohrani četrdeset dana u iščekivanju da ona poskupi, odrekao se Allaha i Allah se odrekao njega."4

78. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Svako ko kupi hranu i zadrži je četrdeset jutara, želeći time da je skupo proda muslimanima, i potom je proda i svu zaradu udijeli kao milostinju, to mu neće biti nadoknada za ono što je učinio."5

79. Imam Ali, mir s njim: "Onaj koji zadržava robu dok ne poskupi je uskraćen za svoje blagodati."6

80. Imam Ali, mir s njim: "Škrtac koji zadržava robu dok ne poskupi stiče za onoga koji mu neće zahvaliti i kreće se prema Onome Koji mu neće prihvatiti opravdanje."7

____________________________

1. Kenzu-l-'ummal, 9717; El-Mustedreku 'ale-sahihajn, 2167.                                                                                  

2. Kenzu-l-'ummal, 9715; El-Mu'džemu-l-kebir, 16943.

3. Isto, 9739.

4. El Buhar 62/292

5. Emali-t-Tusi, 676/1427.

6. Gureru-l-hikem, 465.

 

7. Isto, 1842.