78) Vrijeđanje

 

Vrijeđanje vjernika

 

1260. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vrijeđanje vjernika je kao stajanje na ivici propasti." 1

1261. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vrijeđanje vjernika je razvrat, njegovo ubi-stvo je nevjerstvo, a jedenje njegovog mesa je nepokornost Allahu."2

 

Zabrana vrijeđanja

 

Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne misleći šta govore Allaha grdili. Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se, na kraju, Gospodaru svome vratiti, pa će ih On o onom Sto su radili obavijestiti.3

 

1262. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nemojte psovati vjetrove jer oni ispunjavaju obavezu. Nemojte psovati planine, ni sate, ni dane, ni noći, da ne biste počinili grijeh pa da se vama samima to ne vrati!" 4

1263. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne grdi ljude da ne bi time stekao neprijatelje među njima!"5

1264. Imam Ali, mir s njim, obraćajući se Kanberu kada je ovaj htio izgrditi onoga ko je njega uvrijedio: "Polahko, Kanber! Ostavi onog ko te vrijeđa poniženog, zadovoljit ćeš Milostivog, naljutit ćeš šejtana i kaznit ćeš svog neprijatelja! Tako mi Onoga Koji rascjepljuje sjemenku i stvara stvorenja bez uzora, rob ničim ne zadovolji svoga Gospodara kao što to učini postojanošću, ničim ne naljuti šejtana kao što to uradi šutnjom i ničim glupak ne bude kažnjen kao šutnjom na njegovo vrijeđanje!"6

1265. Imam Kazim, mir s njim, kada je vidio dvojicu koji se međusobno vrijeđaju: "Onaj koji je otpočeo je nepravedniji i odgovornost i grijeh sagovornika su na njemu, sve dok ne pretjera onaj kome je učinjena nepravda."7

1266. Imam Kazim, mir s njim: "Nikada se dvojica međusobno ne vrijeđaju, a da onaj koji više vrijeđa ne padne na niži stepen."8

______________________

1 Knzu-l 'ummal, 8093

2 El-Bihar,75/148/6

3 El-F.n'am. 108

4 Ilelu-š-šerqi,577/1

5 El-kafi,2/360/3

6 Emali-l-Mufid.118/2

7 Tuhafu-l-ukul,412

8 A'lamu-d-din. 305.

 

 

Kazna za onoga koji vrijeđa poslanike i njihove nasljednike

 

1267. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onoga ko vrijeđa nekog od poslanika, ubijte, a onaj ko vrijeđa njegova nasljednika vrijeđa zapravo i poslanika!"1

1268. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje o položaju onoga koji grdi Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: "Neka ga ubije ko mu se od vas nađe bliži, prije nego što ga odvedu na presudu kod Imama."2

 

Dozvoljeno grđenje

 

1269. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada neko od vas grdi svoga brata, neka ne grdi njegovu porodicu, niti oca i majku njegovu, već neka kaže: 'Ti si škrtac, ti si strašljivac, ti si lažljivac', ako zna da je to istina u vezi s njim."3

____________________

1 Emali-t-Tusi,365/769

2 El-Kafi,7/259/21

3 Kenzu-l-ummal,8134