76) Traženje znanja

 

Ključ znanja

 

Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im - pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate.1

 

1224. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "U znanju su riznice, a ključ im je pitanje. Zato, Allah vam se smilovao, pitajte! U tome četiri čovjeka imaju nagradu: onaj koji pita, onaj koji odgovara, onaj koji sluša i onaj koji ih voli."2

1225. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Pitanje je pola znanja."3

 

Ispravno pitati

 

1226. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ispravno pitati je pola znanja."4

1227. Imam Ali, mirvs njim, odgovorio je čovjeku koji mu je postavio neko zamršeno pitanje: "Pitaj radi razumijevanja i ne pitaj radi zbunjivanja! Jer neznalica koji nastoji naučiti nalikuje na učenog. A učenjak koji nepravedno postupa nalikuje na neznalicu koji nastoji zbuniti."5

 

Sta ne treba pitati?

 

O vjernici, ne zapitkujte o onome što će vam pričiniti neprijatnosti ako vam se objasni; a ako budete pitali za to dok se Kur'an objavljuje, objasnit će vam se, ono ranije Allah vam je već oprostio. A Allah prašta i blag je.6

 

1228. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ostavite me sve dok ja vas ostavljam, jer oni prije vas su stradali zbog mnoštva pitanja i čestog obraćanja svojim poslanicima. Kada vam nešto zapovjedim, uradite od toga ono šta možete, a kada vam nešto zabranim, prođite se toga! 7

__________________

1 En-Nahl, 43.

2 Tuhafu-l-'ukul, 41.

3 Kenzu-l-'ummal, 29260.

4 Tuhafu-l-'ukul, 56

5 Nehdžu-l-belaga, izreka 320.

6 El-Maide, 101.

7 Kenzu-l-'ummal, 916; Sahihu Muslim, 2380.

 

Kada ne znaš odgovor na pitanja

 

1229. Božiji Poslanik, s.a.v.a., savjetujući Ebu Zerra: "O Ebu Zerr, kada budeš upitan o nečemu šta ne znaš, reci: 'Ne znam', da bi od posljedica njegovih bio spašen. I ne daji mišljenje o onome šta ne znaš, da bi bio spašen od Allahove kazne na Sudnjem danu."1

1230. Imam Ali, mir s njim: "Učenjak se ne stidi reći: 'Ne znam', kada je upitan o onome šta ne zna."2

1231. Imam Ali, mir s njim: "Ko odbacuje riječi: 'Ne znam', susreće svoju propast."3

1232. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista je lud onaj ko odgovori na sve Što bude upitan!"4

1233. Imam Sadik, mir s njim: "Učenjak kada bude upitan o nečemu šta ne zna - treba da kaže: 'Allah bolje zna.' Onaj koji nije učenjak nema pravo to reći."5

_________________

1 Mekarimu-l-ahlak,2/364/2661

2 El Mehasin.1/328/664

3 Nehdžu-l-belaga, izreka 85

4 El-Bihar, 2/117/15.

5 El-Kafi, 1/42/5.