74) Uljepšavanje i dotjerivanje

 

Uljepšavanje i dotjerivanje

 

O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.'1

Reci: "Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio?"2

1213. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Allah voli kada Njegov rob odlazi kod svoga brata muslimana, pa se uredi i uljepša za njega."3

1214. Imam Ali, mir s njim: "Neka se dotjera svaki od vas kada ide kod svoga brata muslimana kao što se uredi za stranca kada želi da ga ovaj vidi u najboljem stanju."4

1215. Imam Ali, mir s njim: "Unutarnji ukrasi su ljepši od vanjskih ukrasa."5

1216. Imam Ali, mir s njim: "Ukras vjerovanja je unutarnja čistota i lijepo vanjsko ponašanje."6

 

Najljepši ukras

 

1217. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najljepši ukras čovjeka je smirenost sjedinjena sa vjerovanjem."7

1218. Imam Ali, mir s njim: "Najljepši način življenja je onaj način koji te miješa sa ljudima, koji te čini lijepim među njima i koji sprječava njihove klevete o tebi."8

1219. Imam Ali, mir s njim: "Niko se nije ukrasio kao onaj koji se ukrašava pokomošču Allahu."9

______________________

1 El-A'raf, 31. 

2 El-A'raf 32. 

3 El-Bihar, 79/307/23. 

4 Isto, 79/298/3. 

5 Gureru-l-hikem, 5503.

6 Isto, 5504. 

7 El-Bihar, 71/337/2. 

8 Gureru-l-hikem, 3470. 

9 Isto, 9489.