73) Posjećivanje

 

Poticanje na uzajamno posjećivanje radi Allaha

 

1202. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onaj ko posjeti svoga brata vjernika u njegovoj kući, a od njega mu nije ništa potrebno, biva upisan u Allahove posjetioce, a Allahu priliči da počasti Svoga posjetioca:'1

1203. Imam Ali, mir s njim: "Posjećujte se radi Allaha, sjedajte radi Allaha, udjeljujte radi Allaha, uskraćujte radi Allaha, klonite se Ahahovih neprijatelja i povezujete se sa Allahovim prijateljima!"2

1204. Imam Bakir, mir s njim: "Posjećujte se u svojim kućama, jer to daje život našem učenju! Allah se smilovao robu koji oživljava naše učenje."3

1205. Imam Sadik, mir s njim: "Ko posjeti svoga brata na Božijem putu i radi Boga, doći će na Sudnjem danu krećući se u odjeći od svjetlostijfeđ god da prođe, osvijetlit će to mjesto."4

1206. Imam Sadik, mir s njim: "Posjećujte se uzajamno jer je u tome oživljavanje vaših srca i sjećanje na naše govore. Naši govori donose naklonost jednih prema drugima. Ako ih se prihvatite, uputit ćete se i spasiti, a ako ih se klonite, skrenut ćete u zabludu i stradati. Dakle, prihvatite se našeg govora i radite po njemu; u tom slučaju ja sam jamac vašeg izbavljenja."5

1207. Imam Kazim, mir s njim: "Iblisu i njegovoj vojsci ništa ne nanosi više gubitka od međusobnog posjećivanja braće radi Allaha?6

 

Plodovi susreta braće

 

1208. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Posjećivanje rađa ljubav."7

1209. Imam Dževad, mir s njim: "Posjećivanje braće, koliko god da je kratko, oživljava i nadograđuje razum."8

___________________________

1 El~Bihar, 77/192/11.                       

2 Gureru-l-hflcem, 5492.                  

3 El-Bihar, 2/144/6.                             

4 Isto, 74/347/8.                             

5 El-Kafi, 2/186/2.

6 Isto, 2/188/7.

7 El-Bihar, 74/355/36.

8 Isto, 74/353/26.