65) Duša

 

 

Pitaju te o duši. Reci: "Šta je duša - samo Gospodar moj zna, a vama je data samo malo znanja.1

1048. Imam Sadik, mir s njim: “Duša nije izmiješana sa tijelom niti se oslanja na njega, nego je nježan veo za tijelo, koji ga obuhvata.'2

1049. Imam Sadik, mir s njim: “Duša je suptilna supstanca zaodjenuta zgusnutim kalupom."3

 

Duše su vojnici spremni za pohod

 

1050. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Duše su pripravne vojske. One koje se prepoznaju međusobno, zbližuju se, a one koje osjete međusobnu odvratnost, razilaze se."4

1051. Imam Ali, mir s njim: "Ljubav je uzajamna naklonost srca kroz bliskost duša."5

1052. Šekik ibn Seleme: "Neki čovjek je došao do Alija i tokom razgovora s njim reče mu: 'Ja te volim!' Ali mu reče: 'Lažeš!' Čovjek reče: 'Zašto to, o Zapovjednice pravovjernih?!' Ali reče: 'Zato što ja ne vidim da te moje srce voli!' Poslanik, s.a.v.a., je rekao: 'Zaista se duše u prostoru susreću i jedna drugu mirišu. One koje se prepoznaju, zbliže se, a one koje osjete odvratnost jedna prema drugoj, razilaze se.'"6

 

Stanja duše

 

1053. Imam Ali, mir s njim: "Tijelo ima šest osobina: zdravlje, bolest, smrt, život, san i budnost. Duša isto tako: znanje joj je život, neznanje joj je smrt, sumnja joj je bolest, čvrsto uvjerenje joj je zdravlje, nemar joj je san, oprez joj je budnost."7

 

Duh u stanju sna

 

1054. Imam Sadik, mir s njim, u odgovoru na pitanje Ebu Besira da Ii duša u snu napušta tijelo: "Ne, o Ebu Besir! Jer kada duša napusti tijelo, ne vraća mu se. Duša je poput Sunca na sredini neba, a zrake mu se prostiru na Ovaj svijet."8

1055. Imam Kazim, mir s njim: "Kada čovjek zaspe, životinjska duša ostaje u njemu, a napušta ga duša 

razuma."9

________________________________

1 El-Isra, 85 (Pogledati: Ez-Zumer, 42).

2 El-Bihar, 61/40/11

3 Isto 61/34/7

4 Kenzul- 'ummal, 24660

5 Gureru-l-hikem, 2057

6 Kenzu-l-'ummal, 25560. 

7 El-Bihar, 61/40/10.

8 Džam'u-l-ahbar. 488.1360

9 Ei-Bntr. 61/0/19.