64) Ramazan

 

Mjesec Ramazan

 

U mjesecu Ramazanu objavljen je Kur'an, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate - da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato sto vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete'1

 

1037. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ramazan je nazvan Ramazanom zato što sagorijeva grijehe."2

1038. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista, kapije Nebesa se otvaraju u prvoj noći mjeseca Ramazana i ne zatvaraju se do njegove posljednje noći."3

1039. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada bi rob znao šta ima u mjesecu Ramazanu, volio bi da traje godinu dana."4

1040. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada se pojavi mlađak mjeseca Ramazana, zatvaraju se kapije Džehennema, otvaraju se kapije Dženneta, a šejtani bivaju stavljeni u okove."5

1041. Imam Ali, mir s njim: "Jednoga dana Božiji Poslanik, s.a.v.a., održa nam govor u kojem reče: 'O ljudi! Dolazi vam Allahov mjesec sa blagoslovom, milošću i oprostom. Mjesec koji je kod Allaha najbolji među mjesecima, dani njegovi su najbolji dani, noći njegove su najbolje noći, a sati njegovi su najbolji sati. To je mjesec u kojem ste pozvani u goste kod Allaha i određeni ste za one kojima će On počast ukazati. Vaše disanje u njemu je slavljenje Njega. Vaš san u njemu je ibadet. Djela su vam u njemu primljena, a dove uslišane.' Ustao sam i upitao: 'O Božiji Poslanice, koje je najbolje djelo u tom mjesecu?' Poslanik reče: O Ebu-l-Hasan, najbolje djelo u tom mjesecu je uzdržavanje od Allahovih zabrana.'"6

1042. Imam Bakir, mir s njim: "Kada bi se približio mjesec Ramazan i ostalo samo tri dana od mjeseca Ša'bana, Božiji Poslanik, s.a.v.a..bi rekao Bilalu: 'Pozovi ljude!' Ljudi bi se potom sakupili. Poslanik bi se popeo na minber, zahvalio Allahu, a potom bi rekao: 'O ljudi! Približio vam se mjesec, predvodnik svih mjeseci! U njemu je noć vrjednija od hiljadu mjeseci. U njemu se zatvaraju kapije Džehennema, a otvaraju kapije Dženneta. Ko dočeka ovaj mjesec i ne bude mu oprošteno, neka ga Allah udalji od Svoje milosti!" 7

_________________

1 El-Bekare, 185.

2 Kenzu-l-'ummal, 23688

3 El-Bihar, 96/34/8;El-Mu'džrmu-s-sagir, 323.

4 El-Bihar, 96/346/12.

5 Isto. 96/348/14; Musned Ahmed ibn Hanbel,8901.

6 Emali-s-Saduk. 84/4.

7 Emali-f -Stauk. 56/2.

 

1043. Imam Sadik, mir s njim, savjetujući svoju djecu kada je nastupao mjesec Ramazan: "Natjerajte vaše duše na trud, jer se u njemu dijeli opskrba i ispisuju smrtni časovi. U njemu se ispisuju imena gostiju koji će otići na prijem kod Allaha. U njemu ima noć takva da je djelo učinjeno u njoj vrjednije od djela tokom hiljadu mjeseci."2

 

Allahov oprost u mjesecu Ramazanu

 

1044. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko dočeka mjesec Ramazan i ne bude mu oprošteno, neka je daleko od Allahove milosti!"3

1045. Božiji Poslanik, s.a.v.a., u govoru pri dočeku mjeseca Ramazana: "Zaista je nesretnik onaj ko bude lišen Allahove milosti u ovom velikom mjesecu!"4

1046. Božiji Poslanik, s.a.v.a.:"Kome ne bude oprošteno u mjesecu Ramazanu, pa u kojem mjesecu će mu biti oprošteno?!"5

1047. Imam Sadik, mir s njim: "Kome ne bude oprošteno u mjesecu Ramazanu, neće mu biti oprošteno do idućega Ramazana, osim ako bude na Arefatu."6

___________________

2 El-Bihar,96/375/63.

3 Isto, 74/74/62

4 Ujunu ahbari-r-Rida 1/295/53.

5 Emali-t-Sađuk. 52/2.

6 El-Bthar, 96/342/6.