62) Blagost

 

Vrijednost blagosti

 

1012. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Blagost nije došla ni sa čim, a da to nije uljepšala, i nijedna stvar nije lišena blagosti, a da je to nije unakazilo."1

1013. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nisu se dvojica ljudi družili, a da Allahu nije draži i da nema veću nagradu onaj ko je prema svome prijatelju blaži i dobrostiviji."2

1014. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada Allah zaželi porodici dobro, On joj otvori vrata blagosti."3

1015. Božiji Poslanik, s.a.v.a®Najrazumniji od ljudi je onaj ko je najblaži prema drugim ljudima."4

1016. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Allah, dž.š., je blag i voli blagost u svim poslovima."5

1017. Imam Ali, mir s njim: "Blagost je ključ uspjeha."6

1018. Imam Bakir, mir s njim: "Svaka stvar ima ključ, a ključ vjerovanja je blagost."7

1019. Imam Kazim, mir s njim: "Blagost je pola života."8

1020. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ova vjera je postojana, zato se udubite u nju lagano. Nemojte Allahovim robovima ibadet činiti mrskim pa da budete kao jahač na pola puta, koji niti je dovršio putovanje, niti je ostavio jahalicu."9

 

Blagost u ibadetu

 

1021. Imam Ali, mir s njim: "Privoli svoju dušu na služenje Allahu; budi nježan prema njoj i ne prisiljavaj je! Iskoristi njenu spontanost i vedrinu, osim kada su u pitanju dužnosti koje su ti naređene: zaista se one moraju obavljati u za njih određeno vrijeme."10

______________________

1 El-Kafi, 2/119/6. 6

2 Isto, 2/120/15. 7

3 Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 8 6/339. ’

4 Emali-e-Saduk, 23/4. 10

5 Kenzu-l-'ummal, 5370; Sahihu-l-Buhari, 6415.

6 Gureru-l-hikem, 294.

7 El-Kafi, 2/118/1.

8 Isto, 2/120/11.

9 Isto, 2/86/1.

10 Nehdžu-l-belaga, pismo 69.

 

1022. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista je u blagosti uvećanje i blago-slov. Onome ko uskraćuje blagost, uskraćeno je dobro. '1

1023. Imam Ali, mir s njim: "Blagost olakšava teškoće i pojednostavljuje teške putove."2

1024. Imam Husejn, mir s njim: "Onome ko u razmišljanju ne dolazi do rješenja i ne nalazi pravog izlaza, ključ rješenja je blagost."3

1025. Imam Zejnu-I-Abidin, mir s njim: "Posljednje što je Hidr savjetovao Musau, a.s., bilo je to da se niko ne odnosi blago prema drugome na Ovome svijetu, a da i Allah, dž.š., na Sudnjem danu neće biti blag prema njemu."4

1026. Imam Sadik, mir s njim: "Svako ko bude blag u svom poslu dobit će ono što želi od ljudi."5

1027. Imam Sadik, mir s njim: "Ako želiš biti poštovan, postupaj blago, a ako želiš biti ponižen, postupaj grubo!"6

_________________________

1 2/119/7.

’ Curtrulhikrm. 1778. ’ 78/12801.

2/120/16.

* 1^0,73/386/6. » Ft. V-c

* El-Bthar, 78/629/109