58) Podmićivanje

 

974. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Čuvajte se uzimanja mita jer je to sami kufr, a onaj ko ga uzima neće udisati miris Dženneta."1

975. Božiji Poslanik, s.a.v.a,: "Allah je prokleo onoga koji daje i onoga koji uzima mito i onoga koji posreduje između njih."2

976. Imam Ali, mir s njim: "Ono sto je upropastilo one prije vas bijaše to što su ljudima uskraćivali njihovo pravo, pa su ga oni morali kupovati, i nametnuli su im neistinu koju bi ovi potom slijedili."3

977. Imam Ali, mir s njim: "Vi znate, zaista, da onaj kome su povjereni čas, život, ratni plijen, zakonske naredbe i vođenje muslimana ne smije biti tvrdica, budući da bi ga pohlepa usmjeravala prema njihovom imetku. Ne smije primati mito ni dok donosi odluke, budući da bi pronevjerio prava i zadržao ih bez okončanja."4

978. Imam Ali, mir š njim, o riječima Allahovim: Mnogo jedu zabranjeno: "To je čovjek koji ispuni potrebu svoga brata, a potom primi poklon od njega."5

979. Imam Sadik, mir s njim: "Davanje mita za presudu je nevjerovanje u Allaha."6

_______________________

1 El-Bihar, 104/274/12.

2 Kenzu-l-'ummal, 15080.

3 Nehdžu-l-belaga, pismo 79.

4 Isto, govor 131.

5 El-Bihar, 104/273/5.

6 El-Kafi, 7/409/2.